Tumba Madzari

Tumba Madzari


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Tumba Madzari je neolitická osada v severovýchodnej oblasti Skopje v Macedónsku a je najvýznamnejšou neolitickou lokalitou v údolí Vardar. Najpozoruhodnejšie sú sošky predindoeurópskej Veľkej matky, ktoré sú dôkazom kultu bohyne Veľkej matky.

História Tumba Madzari

Tumba Madzari bola neolitická dedina v regióne Gazi Baba, ktorá bola osídlená na kopci alebo „tumba“ a bola obývaná v rokoch 6000 až 4300 pred n. L. V tomto období bola pôda väčšinou využívaná na poľnohospodárstvo kultúrnou skupinou Anzabegovo-Vršnik, ktorá žila v malých komunitách a živila sa domácimi výsadbami a zvieratami podporovanými lovom a hľadaním potravy.

V Tumba Madzari postavili neolitickí obyvatelia stavbu, o ktorej sa predpokladalo, že bola použitá ako svätyňa, čo naznačuje zdieľané náboženstvo komunity. V osade bolo postavených aj niekoľko predindoeurópskych sôch Veľkej Matky, kultu Bohyne Veľkej Matky. Tieto sochy naznačovali, že neolitická komunita bola matristická, sociálny systém, kde ženy na rozdiel od neskorších indoeurópskych kultúr zastávali primárne politické a morálne pozície.

Vykopávky Tumba Madzari boli prvýkrát zahájené v roku 1978 v Macedónskom múzeu po objavení miesta v roku 1961, keď bola v blízkosti plánovaná výstavba diaľnice. Bola skúmaná plocha asi 1400 metrov štvorcových, v ktorej boli objavené ruiny a základne siedmich zariadení, z ktorých šesť bolo obydlí a jedno bolo vyššie uvedenou svätyňou.

Od roku 2008 bol zahájený projekt rekonštrukcie neolitickej dediny na základe archeologických pozostatkov vrátane obetných oltárov z hliny a skúmania viacerých etáp neolitického osídlenia nachádzajúcich sa v trojmetrovej vrstve zeme.

Tumba Madzari dnes

Dnes môžete v Tumba Madzari nielen navštíviť archeologické pozostatky, ale prostredníctvom skanzenu „Neolitická dedina“ na mieste vstúpiť do obdobia neolitu. Skanzen je otvorený ráno od stredy do nedele a cez víkendy je otvorený aj popoludní.

Nálezy a rekonštrukcie stránok svedčia o pozoruhodnom materiálnom a duchovnom živote, vysokých umeleckých a estetických úspechoch neolitického Macedónska.

Príchod do Tumba Madzari

Tumba Madzari sa nachádza 2 km severne od hlavného mesta Macedónska, Skopje. Ak sa tam chcete dostať verejnou dopravou, choďte autobusom 43 alebo 65b do Нас. Ченто Пазар, pred 10 minút chôdze do Tumba Madzari. Ak šoférujete, Tumba Madzari sa nachádza na ľavej strane diaľnice Skopje-Kumanovo-Veles, vedľa futbalového ihriska.


Skopje | história a kultúra zosilňovača

"Skopje a jeho okolie majú bohatý historický a kultúrny život. Je osídlený už v prehistorickom období. Celé údolie Skopje bolo osídlené už najmenej 3 500 rokov pred naším letopočtom."

Skopje v staroveku

Pozostatky neolitických osád boli nájdené v starej pevnosti Kale s výhľadom na moderné centrum mesta, ako aj v Tumba Madzari (socha Matky Božieho) a Govrlevo (socha Adama z Govrleva alebo Adama z Macedónska, čo je viac staršie ako 6000 rokov) archeologické nálezisko.

Skopje prvýkrát spomenul grécky geograf Claudius Ptolomeius pod starovekým názvom Scupi v 3. storočí pred naším letopočtom. Nachádzalo sa na sútoku riek Lepenec a Vardar. Podľa vedcov boli v dávnych dobách Scupi zajatí Trybalom a neskôr boli ovládaní Dardanmi, ktorí boli ilýrskym kmeňom. V roku 148 pred n. L. Prišli Rimania na Balkán, dobyli Scupi a usadili tu rímske vojsko. Scupi bolo takmer úplne zničené zemetrasením v roku 518 n. L., Prvým z troch katastrofálnych zemetrasení, ktoré postihli toto mesto. Marcelinius vo svojej kronike Comes opísal túto tragédiu:

". V okamihu bolo zničených 24 miest. Scupi, hlavné mesto Dardánie, bolo úplne vyrovnané, ako keby ho vyhodili najstrašnejší dobyvatelia. Ukázala sa trhlina dlhá 30 míľ a široká 12 stôp, z ktorej tryská horúci prúd."

Raný stredovek (Byzantinci a Slovania) v Skopje

V období 1. byzantského cisára Justinijana dostalo údolie Skopje nové centrum mesta s názvom Justinijana Prima, po svojom zakladateľovi cisárovi Justinijanovi, ktorého rodina pochádzala z dediny Taor (v okolí Skopje). Počas Justinijanu 1. začali do týchto oblastí napádať Slovania. Kmeň Beregeziti (tiež známy ako Berziti) bol neskôr uznaný ako vládca v oblasti Skopje.

V období stredovekého macedónskeho štátu vedeného Samoilom (976-1018) si Skopje zachovalo svoju prestíž, hoci nebolo ani hlavným mestom, ani administratívnym centrom. Za vlády Samoila velil Skopje Riman, ktorý sa vrátil z Konštantínopolu. Neskôr v roku 1004, počas bitky medzi Samoilovými vojakmi a Byzantskom, zradil mesto byzantskému cisárovi Vasiliusovi 2.

V roku 1040 došlo k povstaniu Petara Deljana, synovca cisára Samoila, ktorý veľmi statočne bojoval za Skopje a dokonca sa mu podarilo mesto vrátiť, ale iba na krátke obdobie. Nasledujúca vzbura bola v roku 1072, ktorú viedol Georgi Vojteh. Jeho úspech však trval len krátku dobu. V roku 1081 získal Skopje nového pána. Normani na čele s Robertom Guiscardom dorazili cez Durres (mesto v Albánsku) a zaútočili a vyhodili Skopje.

V roku 1093 kmeňový hlava Srbov Vukan na krátku dobu prerušil nadvládu Normanov a potom normanský vojvoda Boemund Tarenian opäť podrobil celé pologské údolie vrátane Skopje. V uliciach tohto mesta ho nasledovalo mnoho dobyvateľov. Prvým z nich bol bulharský cisár Kaloyan (1204). O tri roky neskôr prišiel do Skopje prosecký majster Dobromir Strez a zostal tam až do roku 1215. Po ňom opäť Bulhari, Byzantinci, Srbi. Osud Skopje bol podobný osudu Macedónska: neustále meniť majstrov.

Stredovek a pohovky v Skopje

Skopje sa opäť vo svojej bohatej histórii stalo hlavným mestom, tentoraz mocného srbského štátu Dušana Štefana. Dušana korunovali za cisára v Skopje v roku 1346. V roku 1349 sa odohrala ďalšia dôležitá udalosť: bol vyhlásený Dušanov právny poriadok.

19. januára 1392 Skopje spadalo pod Turkov a veľmi skoro sa stalo Uskubom. Až do roku 1453 bol Skopje trónom tureckých sultánov a neskôr sa rozvíjal vo významnom remeselnom a obchodnom centre. Údaje ukazujú, že už v roku 1469 malo trhovisko s mnohými obchodmi a karavan-serai, ktoré navštevovalo mnoho obchodníkov a iných cestovateľov. Skopje zasiahla nová katastrofa v roku 1555. Ďalšie zemetrasenie zničilo mnoho domov. Niektorí historici tvrdia, že v období medzi 15. a 17. storočím bolo Skopje jedným z najbohatších miest na Balkáne a opisujú ho ako veľké mesto.

Potom, čo bolo povstanie Karpos odtlačené a vodca zabitý v Skopje, rakúsky generál Picolomini zajal 25. októbra 1689 a neskôr sa rozhodol vypáliť Skopje kvôli epidémii cholery. Až do polovice 19. storočia sa Skopje nedokázalo zotaviť.

Novou kapitolou histórie Skopje bola výstavba železnice Salonica-Skopje v roku 1873, na druhom brehu rieky (vtedy v okrajovej časti). Skopje sa potom stalo moderným železničným mestom, čím potvrdilo svoj význam ako dopravného centra.

Skopje počas balkánskych a svetových vojen a po nich

Po druhej balkánskej vojne, 12. októbra 1912, boli Turci vyhnaní z mesta, ale srbská armáda zostala. Počas prvej svetovej vojny (1914-1918) bolo Skopje obsadené bulharskou, nemeckou a rakúskou armádou. Násilia sa zvýšil počet teroristických činov a zločinov. V období medzi svetovými vojnami sa Skopje rozrástlo na druhom brehu rieky Vardar. Oblasť od Kamenného mosta po Železničnú stanicu sa stala mestskou.

Mesto sa stalo sídlom väčšieho okresu v južnej Juhoslávii Vardarska Banovina (Vardarské Macedónsko, časti Kosova a Metohije a juhovýchodného Srbska). Počas druhej svetovej vojny (1941-1945) sa Skopje stalo jedným z prvých miest obetí, bolo bombardované fašistickými lietadlami 6. apríla 1941 a nasledujúci deň bolo zajaté bulharskou armádou. Po Macedónčanoch šírili hrôzu, nútili ich používať bulharské mená a hovoriť po macedónsky bolo prísne zakázané. 11. marca 1943 bolo zo Skopje a Macedónska deportovaných asi 7200 Židov. Deň, ktorý si treba pamätať, bol 13. november 1944, keď bolo Skopje oslobodené. Hneď po oslobodení sa v Skopje konalo druhé zasadnutie Antifašistického zhromaždenia národného oslobodenia Macedónska (ASNOM). Toto zasadnutie v Skopje stanovilo všeobecné zásady, pokiaľ Macedónska republika patrí do juhoslovanského federálneho systému.


Neolitické osadenie Tumba Madzari

Priaznivé prírodné podmienky počas neolitu, predovšetkým rieky (Vardar, Treska, Lepenec, Serava a Markova Reka), jazerá (Aračinovo a Katlanovo jazero), močiare, kopce a horské oblasti (Vodno a Skopska Crna Gora) to dokázali je možné vytvoriť väčší počet osád v údolí Skopje ako súčasť regiónu Macedónsko v regióne Upper Vardar.

Skopje je jedným z mála mestských centier na svete, ktoré sa môže pochváliť hlbokou prehistóriou a archeologickými pozostatkami starými 8 000 rokov. Archeologické nálezisko Tumba Madžari sa nachádza v osade „Metodija Andonov - Čento“ na ulici „Madžari“ v obci Gazi Baba. Rozprestiera sa na ploche 22 685 m² (2 2685 ha).

Archeologické nálezisko je dnes len málo viditeľné, pretože väčšinu jeho povrchu zaberajú domy postavené na konci šesťdesiatych rokov a v priebehu sedemdesiatych rokov 20. storočia. Predtým dominovala mohyla (tumba) v Madžari na okolitom rovinatom poli.

Artefakty z tohto náleziska sú jedným zo stĺpcov archeologického pokladu v Archeologickom múzeu Macedónsko, ktoré sa nachádza v centrálnej časti mesta Skopje.

VÝSKUMNÉ POZADIE TUMBA MADŽARI

Osídlenie je v literatúre známe od roku 1961/2, kedy boli vykonané archeologické prieskumy pre stavbu novej diaľnice. Prvé archeologické vykopávky na mieste vykonalo už v roku 1978 Macedónske múzeum, ktoré potvrdilo existenciu neolitického osídlenia v rámci kultúrnej skupiny Anzabegovo-Vršnik. Voislav Sanev, archeológ z Macedónskeho múzea - ​​Skopje, bol vedúcim prvých a najrozsiahlejších vykopávok, ktoré sa uskutočnili v rokoch 1978 až 2000.

Archeologické vykopávky v roku 2002 pokračujú ako súčasť medzinárodného projektu medzi CNRS z Paríža vo Francúzsku pod vedením Catherine Commenge, PhD., Macedónskeho múzea pod vedením Dragiša Zdravkovského, PhD a v spolupráci s Ústavom dejín umenia a archeológia na filozofickej fakulte- Skopje. V rokoch 2003 až 2005 pracoval francúzsky tím nezávisle. V rámci medzinárodného projektu boli spolu s archeologickými vykopávkami realizované aj petrografické, geologické, paleobotanické, archeologické rozbory a časové určenie lokality.

Múzeum Macedónska v roku 2004 pokračovalo vo vykopávkach pod vedením Dragiša Zdravkovského, PhD. V rokoch 2008 až 2013 pokračovali archeologické vykopávky pod vedením Eleny Stojanovej-Kanzurovej, MA.

CHRONOLOGICKÝ A KULTÚRNY ZNAK TUMBA MADŽARI

Tumba Madžari je jednou z najdlhšie skúmaných archeologických nálezísk zo stredného neolitu v Macedónsku a je chronologicky spojená so VI tisícročím pred naším letopočtom.

Najstaršia kultúrna vrstva Tumby Madžari chronologicky zodpovedá fáze I Anzabegovo-Vršnik, t. J. Od konca mladého neolitu. Druhá a tretia kultúrna vrstva zodpovedá fáze Anzabegovo-Vršnik II a III, ktoré sú synchrónne so stredným neolitom.

Väčšina archeologického materiálu pochádza z vrstvy fázy stredného neolitu, t.j. z fáz Anzabegovo-Vršnik II a III. V tom období osada zažila najväčší hospodársky a kultúrny rozvoj. Koniec života v osade je v konečnej fáze Anzabegovo-Vršnik III, na začiatku neskorého neolitu, zaznamenaný malým počtom artefaktov. Neskoroolitická vrstva zatiaľ nebola zistená. Mohlo by to naznačovať, že osada bola v 20. storočí zničená alebo opustená v prehistorickom období.

ARCHITEKTÚRA TUMBA MADŽARI

Tumba Madžari je jedným z mála neolitických miest v Macedónsku, ktoré poskytuje podrobnejší obraz o architektúre, jej vnútornej a vonkajšej organizácii, ako aj o inventári domácností.

Doteraz bolo určených deväť uzavretých celkov - domov, patriacich do kultúrneho horizontu III a II, ako aj niekoľko čiastočne preskúmaných domov, ktoré poskytli podrobnejší obraz o architektúre. Základná architektúra v Tumbe Madžari má obytný charakter, ale potvrdzuje sa aj jeho sakrálny a komerčný charakter. Domy sú postavené v duchu tradícií poľnohospodárskych komunít, to znamená, že používajú stavebný materiál z dreva, hliny, zeme, trstiny a slamy. Základňa domov je spravidla obdĺžniková a štvorcová, s výnimkou dvoch domov, ktorých základňa pripomína azbuku “Г ”. Rozmery domov sú od 4,50 x 6 m do 9 x 9 m.

Keramické oltáre-modely, ktoré predstavujú dom so strechou v tvare „A“, sú najbližšie k obrazu strešného vzhľadu neolitických domov.

Počas archeologických vykopávok v meste Tumba Madžari nebola doposiaľ nájdená svätyňa verejného charakteru, čo však neznamená, že neexistovala. Archeologické nálezy, ako sú sochárske zoomorfné reprezentácie a veľká antropomorfná hlava s kultovými črtami, poukazujú na možnosť existencie takejto svätyne. Veľký počet keramických antropomorfných a zoomorfných oltárov, tj. A ďalších kultových predmetov, oveľa viac poukazuje na existenciu určitého posvätného priestoru v každej domácnosti.

KERAMICKÁ VÝROBA V TUMBA MADŽARI

Tumba Madžari môže byť nepochybne zaradená do vzácnych neolitických centier Macedónska, kde bola vytvorená a vyrobená luxusná keramika, rozpoznateľná pre región Horného Vardaru a pre väčšiu oblasť.

Vykopávky odhalili keramické nádoby rôznych tvarov, rozmerov a kvality spracovania. Ich povrch je často vyplnený ozdobami vykonávanými technikami gravírovania a razenia. Vo svojej forme sú to zvyčajne hrnce, veľké pithoi, široko otvorené kužeľové taniere, misky, poháre a iné druhy jedál ako súčasť domáceho inventára na prípravu jedla, jeho skladovanie a prepravu.

Špeciálne keramické nádoby, známe ako „askoi“, majú špecifické estetické formy, ktoré sú pre tento archeologický nález v strednom neolite charakteristickým keramickým výrobkom.

Tumba Madžari je výrazná, najmä prostredníctvom elegantných zvončekovitých pohárov a amfor so špecifickými „tekvicovými“ formami, vyrobenými z čistenej hliny a pečených pri vysokej teplote. Špeciálna ikonografia na povrchu amfory je organizovaná polia vyplnené šrafovanými tvarmi a listami#8211, ktoré sú v archeologickej vede známejšie ako „zeleninovo-kvetinový“ štýl kultúrnej skupiny Anzabegovo-Vršnik.

Myšlienku duchovnej a materiálnej kultúry neolitického obyvateľstva v Tumba Madžari dopĺňajú neobvykle zaujímavé keramické nálezy s antropomorfnými a zoomorfnými znázorneniami, takzvané „T-amulety“ alebo „bucrania“, položky, ktoré pripomínajú stoly usporiadané na štyroch alebo troch nohy a iné keramické nálezy.

KULT „VEĽKÁ MATKA“ (MAGNA MATER)

Sociálne vzťahy v neolitických komunitách, najmä v rámci rodín, boli formované záujmami prežitia a prosperity komunity, čím sa žene udeľovalo osobitné sociálne postavenie. Bola silnou inšpiráciou pre neolitického sochára, ktorý chcel zvečniť svojho ducha, najmä telo, použitím prírodných materiálov (hlina, kameň, zvieracie kosti), aby vyjadril a zdôraznil základné fyzické vlastnosti a rodové prvky. Úloha ženy ako matky bola spojená s kultom plodnosti, tj. Takzvaným kultom bohyne „Veľkej matky“ (Magna Mater), ktorého príkladom sú keramické reprezentácie na obetných oltároch oboch kultúrnych skupín na území Macedónsko. Reprezentácia ženy bola v umeleckom repertoári tohto typu obetného oltára kultúrnej skupiny Anzabegovo-Vršnik dominantná. Na druhej strane v kultúre Velušina-Porodin dominovala reprezentácia domu, ktorý bol symbolom rodiny ako základu sociálneho a hospodárskeho života. Ikonografia tohto kultu so symbiózou ženského tela a domu bola jedinečná svojim pôvodným výtvarným výrazom, ktorý odlišuje macedónsky neolit ​​od ostatných neolitických kultúr.

Vďaka slávnej keramickej plastike Veľkej matky, ktorá bola ako celok objavená po prvý raz medzi neolitickými osadami v Macedónsku, je Tumba Madzari v tradícii Veľkej matky jedinečne identifikovateľná. Ide o špecifickú archeologickú značku lokality. Táto pôsobivá forma oltára s kultovým účelom bola objavená pri vykopávkach prvého domu v Tumba Madzari 1981. Podobná celá keramická plastika bola objavená aj v dome 5 už v roku 1987. Väčšie alebo menšie fragmenty takéhoto oltára boli nájdené v r. ostatné domy v Tumba Madzari. Podľa prvého výskumníka Tumba Madzariho a neskôr potvrdeného ďalšími vedcami dojem, že vlastníctvo týchto oltárov bolo túžbou a povinnosťou každej rodiny. Oltár bol pravdepodobne objednaný počas stavby domu. Ich vstup do novej budovy by mohol byť interpretovaný ako jeho#8220svätenie ”.

ANTROPOMORFICKÉ SOCHY

V neolitickom sídlisku Tumba Madzari sú početné antropomorfné sochy. Počet vyhĺbených ženských figúrok je v porovnaní s mužskými figúrkami oveľa vyšší. Obvykle sú vyrobené z hliny, ale existujú aj príklady z kameňa alebo zvieracej kosti. Nevylučuje možnosť, že niektoré z nich mohli byť vyrobené z dreva. Pri modelovaní ľudského tela neolitický majster ukázal veľkú zručnosť a zdôraznil fyzické atribúty plodnosti.

SKLADOVANIE V TUMBA MADŽARI

Zvieratá sú vždy súčasťou života ľudí. Keď sa pozrieme do minulosti, ľudia lovili zvieratá, krotili ich, používali ich ako zdroj potravy, surovín a práce alebo boli vychovávaní ako domáci miláčikovia. Niektoré zo zvierat boli rešpektované ako božstvá alebo ako symboly svojich komunít v rámci plodných kultov, zhmotnené prostredníctvom maľovaných a sochárskych foriem.

Výsledky analyzovaného archeologického materiálu z Tumba Madžari sa nevracajú od tendencie strednoolitických lokalít v Macedónsku: vo vzťahu k štruktúre chovu dobytka a reprezentácii poľovníctva ako dôležitého zdroja potravy a surovín. Lov zvierat je stále prítomný, ale v menšom pomere v porovnaní s prítomnosťou už odchovaných zvierat. Najčastejšie lovenými zvieratami sú zubry (divoký dobytok), jelene a diviaky a zriedkavo aj srna, králik, vlk … V archeologickom materiáli Tumba Madžari boli zaznamenané jednotlivé exempláre vtákov, rýb a mušlí. Pokiaľ ide o samotnú štruktúru chovu dobytka, dominantnými zvieratami zostávajú ovce a kozy, za ktorými nasleduje dobytok, ošípané a pes.

ARCHAEOBOTANIA IN TUMBA MADŽARI

Vedomosti získané zo skromných archeobotanických semien a plodov analyzovaných z Tumba Madžari sú porovnateľné s nálezmi iných neolitických sídiel. Existuje viac údajov o emmeri (Triticum dicoccum). Zistili sa aj zrná jačmeňa (Hordeum vulgare var nudum), hrachové bôby (Pisum sativum), zvyšky vlašských orechov, piesok z rôznych burín a niektoré semená Lathirusu. Pozoruhodná je „keška“ strukovín (Vicia sp.) Alebo „graorica“ (ľudový výraz), ktorá sa nachádza v detskom hrobe mimo neolitického domu v Tumba Madžari. Semená Vicia majú veľký ekonomický význam, hlavne ako krmivo pre hospodárske zvieratá, ale môžu ich využiť aj ľudia na lekárske účely.


Tumba Madzari

Нет подсказок и отзывов

0 fotiek

Foursquare & copy 2021 Láskyplne vyrobené v NYC, CHI, SEA a LA

Chcete to urobiť? Подать запрос на управление

Убедитесь, что ваша информация актуальна. А также воспользуйтесь нашими бесплатными инструментами, чтобы найти новых клиентов.


Tumba Madžari

Z Wikipédie, voľnej encyklopédie

Tumba (Macedónsky: Тумба Маџари) je neolitické osídlenie nachádzajúce sa v severovýchodnej časti Skopje v Severnom Macedónsku a je najvýznamnejším neolitickým osídlením v údolí Skopje. Bol objavený v roku 1961/2 počas archeologických skúšobných vykopávok spojených s výstavbou diaľnice.

Prvé archeologické vykopávky uskutočnilo v roku 1978 Macedónske múzeum pod vedením Voislava Saneva. Stratigrafia osady má kultúrnu vrstvu, ktorá naznačuje, že život nepretržite prebiehal v období medzi rokmi 6000 a 4300 pred n. L. Ώ ]

Pôda sa používala predovšetkým na poľnohospodárstvo, pričom sa zachovali zvyšky mnohostranného osídlenia. Dôkazy o viacerých fázach osídlenia sa nachádzajú v trojmetrovej vrstve, ktorá ukazuje tri etapy života v rámci komunity a že osada bola súčasťou kultúrnej skupiny Anzabegovo-Vršnik. Jednou z prvých nájdených štruktúr bol dom, ktorý bol údajne svätyňou, a ktorý svedčil o náboženstve. ΐ ]

Najreprezentatívnejším náleziskom lokality je objav predindoeurópskych sôch Veľkej Matky, čo naznačuje existenciu kultu Bohyne Veľkej Matky. Tieto nálezy sú pozoruhodnými dôkazmi materiálneho a duchovného života a vysokých umeleckých a estetických úspechov neolitického muža z Macedónska. Α ] ΐ ]


Veľká bohyňa matky v Macedónsku

Sally Goodsir, asistentka kurátora dekoratívnych umení, pózuje s terakotovou sochou „Veľká matka“ z Macedónska, ktorá tvorí jeden z exponátov na tému Kráľovské darčeky a ktorá sa začína 22. júla na letnom otvorení štátnych komnát o hod. Buckinghamský palác, Londýn, Británia, 3. apríla 2017. REUTERS/Toby Melville

Veľká matka alebo Magna Mater je jedným z najpozoruhodnejších a najreprezentatívnejších artefaktov nachádzajúcich sa v Macedónsku. Doteraz bolo v každom regióne krajiny nájdených až 38 rôznych figurín, pričom najväčší počet bol objavený v Pelagónii.

Jeho najstaršie príklady pochádzajú už z doby pred 8 000 rokmi, alebo zo staršej doby kamennej a#8211 z obdobia v ľudskej civilizácii, keď bola žena uctievaná za svoju božskú úlohu v živote.

Podľa starodávnych presvedčení bola žena považovaná za jednu a tú istú vec ako Zem. Bola to ušľachtilá úvaha, pretože Zem i žena sú požehnaní plodnosťou a poskytovali istotu, jedlo a život.

Nie je náhoda, že Macedónsko bolo jednou z najlepších krajín na vývoj usadlého života a poľnohospodárstva, ktoré umožnilo rozkvet kultu Veľkej matky.

Vďaka svojim jazerám, trom veľkým riekam - Vardar, Erigon (Crna Reka) a Struma a ich mnohým a mocným prítokom - sa Macedónsko stalo atraktívnym pre prvých poľnohospodárov, ktorí sa usadili v ich blízkosti a na ich brehoch.

Dve z najznámejších zobrazení figurín Veľkej bohyne sa nachádzajú v úrodnom údolí Skopje, v oblastiach Crna Reka, Ohridské jazero, Vardar a tak ďalej.

Veľká matka Tumba-Madzari Obrázok s láskavým dovolením: Haemus Macedónsko a centrum#8211 na podporu kultúry

Napriek tomu, že v Európe a Anatólii bolo nájdených mnoho vyobrazení materskej postavy, v Macedónsku sú jedinečné, pretože materská postava bola vyformovaná na vrchu kocky, ktorá predstavuje domov.

Jedna z postáv Veľkej matky bola objavená v lokalite Tumba Madzari v Skopje a pochádza zo 6. tisícročia pred súčasným vekom. Druhá pozoruhodná figúrka bola nájdená v Anzabegovo-Vrshniku, tiež blízko Skopje.

Figuríny Magna Mater sú spravidla objavené po obvode domu, kde zaujímali pozoruhodné miesto, a spravidla boli vystavené vyvýšené na podstavci.

Kockový prvok pod figúrkou ženy má niekoľko interpretácií. Najdôležitejšie je, že predstavuje domov. Duté miesto vo vnútri kocky slúžilo na zapaľovanie kadidla, sušených byliniek a ďalších darov symbolizujúcich teplo domova a materskej postavy.

Po tretie, oheň tiež predstavoval život a ako taký ľudia vnímali pálenie ohňa ako rast dieťaťa v maternici alebo v maternici matky. A nakoniec, ľudia v dobe kamennej dávali obilie bohom, takže obilie bolo ponúkané aj jej.

Macedónska bohyňa matky ukazuje tehotenské brucho a ruky pevne umiestnené v domácnosti#8221.

Vytvorenie figúrok Bohyne Veľkej matky si vyžadovalo umelecké aj technické zručnosti.

Napriek tomu, že figúrky nevykazujú vyspelú estetiku, dostatočne chápu základné atribúty ženy, akými sú prsia, vlasy a telo. Figúrka od Tumba-Madzari má na zadnej časti hlavy vrkoče.

Pri výrobe konečného produktu sa hlina musela spriadať, lisovať a napúšťať správnym množstvom vody. Potom bol tvarovaný v požadovanom modeli.

Aby sa získal trvanlivý tovar, musela sa hlina piecť. Aby to fungovalo, museli remeselníci a remeselníčky vytvárať teploty medzi 900 a 1 000 stupňov Celzia.

Ďalšie zobrazenie ženskej postavy z Macedónska

Ide o značné množstvo tepla, ktoré sa nedá ľahko dosiahnuť. Ľudia vtedy museli používať špeciálny druh pecí so špecifickým druhom dreva, ktoré dokáže udržiavať takú teplotu, ale tiež používali mechy na pridávanie vzduchu a zapaľovanie hlavy vo vyššej miere.

Vďaka pozoruhodným schopnostiam ľudí žijúcich v Macedónsku počas doby kamennej a tiež vďaka podmienkam v pôde na archeologických lokalitách dnes máme jedny z najlepších exemplárov figúrky Bohyne Veľkej Matky na svete.

Obe figúrky, ktoré sme uviedli v texte, sú vystavené v Archeologickom múzeu Macedónsko v Skopje a ich repliky sú najpredávanejšími v obchodoch so suvenírmi po celej krajine.

Ženská figúrka ukazuje štylistické lepty.


Tumba Madzari a archeologické nálezisko#8211 v Skopje

Tumba Madzari (Тумба Маџари) sa nachádza v osade Cento (Ченто) a je to najdôležitejšie neolitické miesto v údolí Skopje, objavené v roku 1961.

Prvé archeologické vykopávky uskutočnilo v roku 1978 Macedónske múzeum. Výsledky ukázali, že neolitické osídlenie má tri etapy života.

  • Utorok a#8211 piatok od 8:00 do 14:00 hod
  • Sobota a#8211 nedeľa od 10:30 do 17:30 hod
  • Pondelky a sviatky sú nepracovné
  • Múzeum Macedónska
  • Ulica. Kurciska bb, 1000 Skopje, Macedónska republika
  • E-mail: [email protected]

Ekonomický a kultúrny rozkvet Tumba Madzari nastal v rokoch 5800 -#8211 5200 pred n. L. Pri výskume z roku 1981 bol objavený prvý dom, určený ako svätyňa, a zatiaľ je objavených sedem.

Prvý objavený dom bol postavený tradičnou technikou zhutnených hromád do zeme, často lemovanej kameňmi/mlynmi.

Lepidlo na dom ukazuje, že steny boli postavené z veľkých trámov. Steny boli zvonku zdobené ťahaním prstov v podobe špirál, ktoré skončia ako primitívne “voluti ”.

Rozloha domu je 8 x 8 m, pravidelného obdĺžnikového tvaru. Strecha s dvoma svahmi, Slamená sada drevenej konštrukcie, ktorá na vonkajšej strane nosí hrubé stĺpy, umiestnená vpredu a vzadu.

Interiér domu je oddelený tenkým nepravidelným parapetom. Oddeľuje dve pece postavené vedľa nej.

V Macedónsku boli prvýkrát objavené dve veľké a jedna malá maľovaná amfora, ktoré sú podľa formy, zdobené maľovanými štylizovanými kvetinovými ozdobami, nachádzajúcimi sa na jednom mieste, vyrobené rukou veľkého majstra.

Čo robí Tumbu Madzari známou, bola prvýkrát objavená terakotová reprezentácia Veľkej Matky (Големата Мајка).

So svojimi pôsobivými rozmermi výšky 0,39 m, klasickým postojom pokoja a bdenia nad krbom a mierom robí túto exkluzívnu terakotu. V neskoršom výskume boli nájdené ďalšie fragmenty valcov a domov rôznych veľkostí a účesov. Všeobecne povedané, ak vezmeme do úvahy vlasy, môžeme hovoriť o vysokej úrovni módy neolitickej ženy.

Obzvlášť zaujímavá je nápadná tvarovaná hlava muža v životnej veľkosti. Ako náhodné nálezy z lokality je keramická reprezentácia hlavy barana (býka), ktorá sa datuje do začiatku neolitu.

Analýza kostí zvierat a vtákov z Madzari naznačuje, že neolitický človek sa pri poskytovaní mäsa úplne spoliehal na svoje stáda a veľmi málo na poľovníctvo a rybolov.


Skopje - neolitická dedina a skanzen „Tumba Madzari“

Tumba Madzari je archeologické nálezisko a neolitické osídlenie, ktoré sa nachádza v severovýchodnej časti Skopje. Bol objavený v roku 1961, ale prvé archeologické vykopávky boli vykonané v roku 1978. Stratigrafia osady má kultúrnu vrstvu, ktorá naznačuje, že život nepretržite prebiehal v období od roku 6000 do 4300 pred n. L. Najreprezentatívnejším náleziskom lokality je objav predindoeurópskych sôch Veľkej Matky, čo naznačuje existenciu kultu Bohyne Veľkej Matky. Tieto nálezy sú pozoruhodnými dôkazmi materiálneho a duchovného života a vysokých umeleckých a estetických úspechov neolitického muža z Macedónska.

Zoznámte sa so Zoranom

Zoran

Narodený v Skopje v minulom storočí, Zoran je licencovaný miestny sprievodca a bývalý stredoškolský učiteľ zo Skopje s dlhoročnými skúsenosťami so sprievodcom. Pred piatimi rokmi založil Free Skopje Walking Tours, aby svojim návštevníkom poskytol miestny pohľad na mesto. Miluje svoje rodné mesto z celého srdca, čo je vidieť na vášni, s ktorou vedie výlety. Za jeho prínos v rokoch 2018 a 2019 mu vláda Macedónskej republiky udelila ocenenie „Najlepší turistický sprievodca v Macedónsku“. Jeho výlety veľmi odporúčajú aj jeho hostia. Ich recenzie vo veľmi krátkom čase urobili z jeho Free Skopje Walking Tours najlepšie hodnotené turné v Skopje na portáli TripAdvisor. Pripojte sa k nemu a získajte ďalšie informácie o tomto skrytom klenote Európy zábavným a zaujímavým spôsobom.

Čo očakávať

Pripravte sa na niečo špeciálne. Cestujeme do Skopje bez pasu, bez letenky a bez batožiny. A napriek tomu zažijete všetky pamiatky, zvuky a príbehy iba s notebookom, obľúbeným občerstvením a úžasným tvorcom obsahu.

The tour will last about 45 mins and will be live-streamed by your content creator directly from Skopje . Forget about slideshows or pre-recorded videos, this is a live broadcast and anything can happen!

While on the tour you’ll be able to see a full screen video of your content creator and their surroundings, interact with them and other travellers through the live chat, see where you are in the world on a map and show your appreciation with a tip.

Why are they tip-supported?

We are running these tours on a tip-supported basis to make them as accessible as possible. They are free to join, but you have the option to leave a tip during the tour.

The majority of your tip goes directly to support the channel, while the rest helps Heygo continue to build a place that brings the world closer together.

See a tour in action

How to join

Reserve your spot by selecting a time to book. Once done, you’ll be able to see your reservations on your Trips page and we’ll send you an email confirmation with a link to join the tour.

For the best viewing experience, please join on a computer using Google Chrome.


Macedonia and It’s Historical Recognition in the Year 2001

This website, dedicated to cultural tourism in Macedonia, was given its name “Come to Macedonia and Your Heart Will Remain Here” in the spring of 1999. While it existed this site had its own description written in 2001 which we will try to pass as credible:

Two years ago , when we wrote our application to the Open Competition of EU Phare Cultural Development Program
, we wanted this title to be a simple and poetical expression of the feeling that the visitors capture here, in Macedonia.

Macedonia, our wonderful and serene country

This beautiful country has millennium-long traditions and with an immeasurable cultural treasures (both material and spiritual) that you find at every step of your way, that have persisted through all the predicaments imposed by nature or the human kind. Treasure that is a part of our souls, of our collective memory, of our perception of ourselves.

Furthermore, the cultural treasure that we proudly wanted to present to the world, to invite the tourists to come and share that treasure with us – to visit the monuments. But also the feel the scent, the taste, the music and the silence of the country Macedonia. O 14 February 2000 our team took the first photographs and wrote the first lines of text. Fifteen months of hard work and excitement with its results followed.

But, at the moment when we publish this site (June 1, 2001), the title “Come to Macedonia and Your Heart Will Remain Here” sounds very different. Cynical. Even sinister. It is clear that this year the Macedonian hospitality will not welcome the guests that it longed for.

Macedonia is a hot topic for the world

But regarding something very different from the subject of this web-site. Tragically, many young people gave their hearts (their lives) for Macedonians and their families and the entire state is left in mourning.

We have been thinking whether we should change the title. But finally we decided to keep it, in hope that we will soon live in peace again and that Macedonia will not be at front pages any more. But that it will move to the rear pages where beautiful and noble topics are elaborated. That the wounds that cannot and should not be forgotten will heal.

Moreover, the word “Macedonia” will not remind of blood and terrorism a fictitious denial of rights behind which completely different agenda is hiding. That the word “Macedonia” will bring images of the sun, of light, wine, lakes, rivers, mountains, icons, frescoes, of churches and mosques that exist together of people who pray at either churches or mosques. But who live their lives together, as friends.

Slovo “Macedonia”

This word will awaken memories of the wonderful time spent in our country, and the desire to return to the country of beauty and treasure that has enchanted hearts of the people. We hope that this title “Come to Macedonia and Your Heart Will Remain Here” will soon sound as pure as it sounded in the year 1999.

We dedicate the website “Come to Macedonia and Your Heart Will Remain Here” to all the people that, in the first year of the third millennium, gave their lives for Macedonia, who were killed in the ridiculous attacks of the forces bereft of reason. Also, we dedicate it to all people who do not surrender to this absurdity. But who still make all their noble efforts for the benefit of peace, friendship, democracy, love, humanity, culture.

To all Macedonian children and all Macedonian parents of all religions as well as nationalities who fight to preserve Macedonia and who fight with their guns or with their creations. To this country, where the words respect and tolerance were more than shallow phrases. The country that has managed, as stale and prosaic as it may sound to remain the oasis of peace on the turbulent Balkans.

Macedonians must survive

Nonetheless, this is because the world has much to learn from it. This website is dedicated to all the people who know Macedonia and who devote their hearts to it.

Read the Macedonian version of this article here.

Copyright © 2021 using Wordpress - Genesis -Dynamik - Moose Chat theme · Log in


Skopje Region

The Skopje region is competitive in SEE with recognizable potential for investments and development in function of raising the standard and quality of life of citizens and utilizing and protecting the natural and cultural heritage evenly in the region. It is rich in natural and cultural-historical facilities: the archaeological site Skupi, the fortress Kale, the aqueduct, the Old Town Bazaar, numerous churches and monasteries, etc. The region successfully develops urban, spa, transit and alternative tourism. Skopje region is located in the northern part of Macedonia and borders with the: Vardar, Polog, Northeast, East and Southwest region.

Location of the Skopje region

According to the location, the Skopje region covers the basin of the Skopje valley and covers a total area of 1812 km2 or 7% of the territory of the Republic of Macedonia. The Skopje valley is limited by mountain ranges, Skopska Crna Gora to the north, Gradishtanska Mountain to the east, the massif Mokra Mountain in the south and the branches of Karadzica, Suva Gora and Zeden to the west. The region is directly in touch with the beautiful cliff valleys of the Vardar River, such as the Derven and the Taor Ravine, the Sishevska Ravine of the Treska River, the Kachanica Ravine of the Lepenac River and the Badar Ravine on the Pchinja River.Traffic routes in the Skopje region

There are several traffic routes in the Skopje region: one from Belgrade to Thessaloniki (road E-75), the second from the Adriatic Sea to Thessaloniki, the third from Kriva Palanka and Kumanovo and the fourth from Ohrid and Debar to Skopje. The City of Skopje is the central railway node. In terms of air transport, one of the two national airports - "Skopje International Airport" is located in the Skopje region, which is of great importance for the functioning of the region as a commercial and administrative centre of the country. The Skopje region also has a sports A class airport, located in the vicinity of Skopje. One road and one railway crossing with Serbia, as well as a border crossing located at the airport "International Airport Skopje" are found in this region.

Climate in the Skopje region

The Skopje region is characterized by average annual temperature of 12⁰С and average annual quantity of rain of 500 mm. The region is characterized by a continental climate with small penetrations of Mediterranean influences, and in the higher regions a mountainous climate prevails.

Natural resources, flora and fauna in the Skopje region

The Skopje region is confined to the mountain massifs Skopska Crna Gora to the north, the Gradishtanska Mountain in the east, the Mokra Gora massif to the south and the branches of Karadzica, Suva Gora and Zeden to the west. Mountains that are in the vicinity of the city of Skopje and are visited by thousands of visitors are: Skopska Crna Gora (1,653 m), Zeden (1,259 m) Vodno (1.066 m), Kitka (1.589 m), Karadzica (2.217 m) etc.

Vodno is the closest and most visited medium-sized mountain with favourable geographical position to Skopje. The highest peak is Krstovar, 1.066 m high, where the mountain lodge and the Millennium Cross are to be found. There is a cable car to the top of Vodno. The surrounding area of the Skopje region is surrounded by several ravines, as follows: that of the river Vardar - Zedenska or Dervenska and Taorska of the river Treska - Shishevska of the river Lepenec - Kacanica and the of river Pchinja - Badarska ravine.

Matka Canyon

There is also one canyon in the Skopje region, the Matka lake & canyon on the river Treska. On the surrounding mountains and at the edge of the valley there are several caves, of which the most famous are: Dona Duka, Vrelo, Krshtalna and other. The Vrelo Cave consists of two caves (overwater and underwater). The underwater cave Vrelo is currently the deepest underwater cave in Europe, with a depth of 212 meters discovered so far. The overwater cave Vrelo, or the "Nad Vrelo" cave, has a length of 150 meters. Although with modest dimensions, it is one of the richest with cave decorations, stalactites, stalagmites, columns, etc.Hydrological characteristics of the Skopje region

The Skopje region is also known for its rivers running and flowing into the main Macedonian river Vardar. These are the rivers Treska, Lepenec, Patiska Reka, Kadina Reka and other smaller ones. The river Vardar is the main river and it divides the valley into two parts: east and west. Vardar also flows through the capital of the Republic of Macedonia, Skopje, and it is a length of over 20 km. In the vicinity of the city of Skopje the artificial lakes Matka and Kozjak can be found. Another important hydrographic object is the Rasce spring, from which the city of Skopje with the surrounding settlements is supplied with drinking water. Besides its hydropower potential, Treska and Kadina River with its ambient beauties offer excellent conditions for recreation and development of tourism and hospitality content.

In the Skopje region there is also a bath, that is Katlanovo Bath. In summary, the natural heritage in the region consists of: Vodno, Katlanovsko Blato, Matka Canyon, Jasen Nature Reserve and other smaller facilities. The thermal and thermal-mineral waters in Katlanovo are of particular mineral importance, which provide an opportunity for the development of spa tourism in this area. The diverse geological composition, relief dissection, the presence of water and climatic influences enabled a rich floral world with diverse dandoflora and grassland vegetation. The fauna is represented by a diverse big and small game: bear, wolf, wild goat, wild boar, rabbit, partridge and various other species that are of interest to tourists.

Natural and cultural-historical heritage in the Skopje region

The City of Skopje is the capital of the Republic of Macedonia, a city with a history of several millennia from the Neolithic era, through the antique period and the Middle Ages to the present, over 7,000 years of being a continuous settlement. Skopje and the surroundings of Skopje region have well-known cultural-historical monuments, archaeological sites and memorials..

The region has the following museums, memorials and national cultural institutions: Archaeological Museum, Museum of the Macedonian Struggle, Natural Science Museum and Zoo, Ethnological Museum, Archaeological Museum, Macedonian Ethno Village, Memorial House of Mother Teresa, Museum of the Holocaust, the Museum of the City of Skopje, the Museum of Contemporary Art, the Macedonian National Theater, the Macedonian Opera and Ballet, the University Library, the Universal Hall, several universities and a dozen other national institutions..

Tumba Madzari

Tumba Madzari is a prehistoric settlement in Madzari in the Skopje region, from 6,200 to 4,200 BC old - seven houses (dwellings) were explored with movable inventory - vessels, objects, house terracotta altar of the goddess Great Mother - protector of fertility and one sanctuary. Based on the excavations, it has been established that it is a multifaceted settlement with a cultural layer of three meters in which three horizons of living from the Middle Neolithic period are separated. Today, three houses have been reconstructed in this place, which are with a rectangular and square-shaped fundament, built of timber, clay mud, covered with straw and in which authentic fireplaces, ceramic vessels, various objects from the middle Neolith, human and animal dolls were placed.Skupi

Skupi is an archaeological site, a city of Roman and late antique period. The name denotes a dwelling, houses. It is located 5 km northwest of Skopje in the immediate vicinity of the village of Zlokukani, to the left of the mouth of the Lepenec river, at the foot of Zajcev Rid. This site has been known from the end of the XIX century. The systematic archaeological research began in 1966, which with smaller interruptions, is continuously carried out to date. So far, the walls, the theater, the civil basilica, the Christian basilica, the town's mansion (palace), the city bath, the street - cardo, parts of the eastern and the western necropolis have been fully or partially explored.Kale and Stone Bridge

The latest archaeological data indicate that the Kale fortress was inhabited since the Neolithic period (before 3000 BC) and in the early Bronze Age. The remains of earthenware, huts and palisades confirm this statement. The fortress is also known for its wall, which dates back to 535 AD, from the time of Justinian I rule. Being situated in a very important strategic location, the fortress was besieged and attacked several times..The Stone Bridge is a symbol of the city of Skopje. It is located in the very centre of the city, on the river Vardar, and is a connection between the old and the new part of the city. According to new research in 1990, it is assumed that the Stone Bridge was built in the 6th century, during the reign of Emperor Justinian I, and in the fifteenth century it received its today's appearance, during the reign of Sultan Mehmed II. The stone bridge was built of fine-made stone blocks, and its construction lies on massive columns connected by 13 semi-circular arches.

Archaeological site Gradiste, village of Taor

It is Taurusium, the birthplace of the Byzantine Emperor Justinian I (483-565). It is located on the site "Gradiste" above the village of Taor, in front of the entrance to the Taor Ravine, 20 km from Skopje. On this site, layers of three settlements of different historical periods - Eneolithic, Late Antique and Medieval period were registered. A castel with a triangular base on the walls, towers, one bastion, fortified terraces, plumbing remains, late antique necropolis, part of a marble monument, pillars from the early Christian basilica, various coins and so on, were discovered.Aqueduct

The Roman aqueduct is located on the outskirts of the Skopje region, along the Skopje-Kachanik road. It was built of brick and stone. It supplied the city with water from the mountain Skopska Crna Gora. From the former 200 archs, 50 have been preserved today. It is assumed that it was built in VI century, in the time of Justinian I, and therefore this aqueduct is also called Justinian's aqueduct.Churches and monasteries in the Skopje region

St. Pantelejmon Monastery, village of Gorno Nerezi. On the walls of this monastery - an artistic monument, fresco painting has been preserved, which according to its qualities rightfully counts among the top achievements of the Byzantine painting from the period of the XII century, the time of the rule of the famous Komnin dynasty. Accordingly, this monastery has an exceptionally rare fresco painting value (about nine centuries old) to Macedonia, Europe, and also to the world. The monastery was built in 1164 with the assets of the Byzantine prince Alexei, the son of Constantine Angel and Theodora, the youngest daughter of the Byzantine emperor Alexei I Komnen.The particularity of the building is reflected in the style of the construction, built by unknown talented builders and unknown talented painters of the frescoes, which according to what was painted were the most significant ones of their time. The monastery was built on a monolithic rock, the building was made of stone and brick, in the form of an inscribed cross in a rectangular space and has five domes. Particular attention is drawn to the fresco-paintings of "Mourning of Christ", "Communion of the Apostles", "The Birth of St. Mother of God," "Entry to Jerusalem "," Taking down from the Cross" and so on. During the long history, the monastery survived a fire, earthquake, ruining and robberies, but remained a holly and bright witness of the rich church and cultural life. Today the monastery is accessible and open to visits and stays for many believers and tourists.

St. Nikita Monastery

On the slopes of Skopska Crna Gora, northwest of Skopje, between the villages of Gorenje, Banjani and Cucer, on a hill, the monastery St. Nikita was built. It was built on old foundations in 1307/8. Architecturally, the church was built in the form of an inscribed cross in a rectangular space. It was made of stone and bricks connected with mortar. The fresco painting in the church originates from the time it was built, with the exception of some parts of new fresco paintings.The church was painted by the painters Mihailo and Evtihij. The same painters are creators of frescoes in the churches St. Clement (Bogorodica Perivlepta) in Ohrid and in the church of St. Gorgi in the village of Staro Nagorichino. The frescoes of the church are divided into three zones. The first zone consists of saints in full size, who were painted en face. The frescoes of the second zone are dedicated to "the miracles of Christ." The third zone illustrates the frescoes depicted through the compositions of "Christ's torments", from which the most important is the fresco "the Secret Dinner/the Last Supper".

Church Introduction of the Holy Mother of God

On the slopes of Skopska Crna Gora, in the village of Kuceviste, there is a church dedicated to Introduction of the Holy Mother of God. In the population it is known under the name St. Spas. The church was built before 1348, and frescoed between 1355 and 1358, by the painter Gregorij. Architecturally, the church basically shows an inscribed cross in a rectangular space, above which a high dome of four pillars rises. On the outer side, the apse is five-sided, decorated with niches and fields, with decorative built-in bricks.The talented painter made several compositions, of which the most important are: "Washing the Feet", "Mourning of Christ", "Mother of God with Christ" and so on. During the long history, the church has been renovated several times, so today there are several layers of frescoes, where a gallery of characters has been created, occurring at different times. Inside the church there is an iconostasis with many icons made in the XIX century. Among them a special place is dedicated to the icon (door) of Dicho Zograf from the village of Tresonce, created in 1845, and it is one of his earliest works.

In the immediate vicinity of the village of Kuceviste, in the valley of Kuceviska Reka there is a monastery church dedicated to St. Archangel Michael and Gavril. The church has the form of an inscribed cross with a dome. The year of the church's construction has not been established. It was established that the church was frescoed in 1591. Judging by the method of construction and the stylistic features of architecture, the church was probably built at the end of the 14th or early 15th century.

Marko’s Monastery St. Dimitrija

In the vicinity of the village of Susica, in the Skopje region, there are several churches and monasteries from the 14th century: Marko’s monastery, the church of the Holy Mogther of God and the Church of St. Archangel Gavril. Marko's monastery obtained its name since the founders were King Volkashin and his son - King Marko. The monastery church was built in 1345 and frescoed between 1366 and 1371/2. This monastery consists of several buildings arranged as a wreath around the church, the old and the new lodge, the old monastery dining room, bell tower, mill and other auxiliary facilities. The church is in the form of an inscribed cross, and it was built with stone bricks. An asphalt road leads to the monastery, and during the year it is visited by many believers and tourists.St. Andrej Monastery

In the canyon of the river Treska, to the shores of the artificial lake Matka, the monastery St. Andrej or St. Andrea is located. In the inscription in the church it is mentioned that it was built by Andrea, the second son of King Volkashin, in 1388/89. Inside the church there are several inscriptions, the monk Kalest Kiril has been mentioned, who together with the other "brothers" participated in the construction, was the abbot and founder of the church, and died after the fresco painting was finished.Also, in another inscription the painters are mentioned: Metropolitan Jovan, painter, and the monk Grigorij, who worked in the monastery St. Preobrazenie in the village of Zrze. The frescoes in the church are represented in three horizontal zones, and the frescoes of the holy warriors are particularly noticeable: St. Gjorgij, Dimitrija, Teodor Tiron and Teodor Stratilat, shown in the first zone in full size. In the second or middle zone, there are several scenes from the "Torments of Christ". In the third, upper zone scenes from the cycle of the Great Holidays: "The Birth of Christ," "The Meeting," "The Baptism of Christ" etc. are illustrated. Today, due to the accessibility and attractiveness of the area, this monastery and the immediate surroundings represent an interesting tourist zone, which is quite visited by believers and tourists from Macedonia and abroad.

Church St. Spas/Saviour

There are many churches in Skopje, but the oldest one is the church of St. Spas. According to historical sources, a number of churches were built in Skopje in the period from the X to the XIV century, but none of them survived to this day. In the church we find remains of frescoes on the southern wall dating back to the seventeenth century. The rebuilding of the church was performed after the city's burning in 1689, and with that of the previous old church. The church got its final appearance at the beginning of the 19th century. The church is half buried, so that it can not dominate, but be in the shadow of the surrounding mosque.It is famous for its impressive iconostasis (10 metres wide and 6 metres high), a work by the workers of Makarija Frckovski from Galichnik, which worked on it from 1819 to 1824. The iconostasis was made of walnut wood and shows scenes from the Old and the New Testament. In the courtyard of the monastery, next to the church, is the grave of the revolutionary Goce Delchev. During the year, the church is visited by many tourists and believers. There are many churches and monasteries in Skopje and its surroundings. Important churches in the city of Skopje are: St. Dimitrija, Holy Mother of God, St. Gorgija, H. Petka, the cathedral St. Kliment Ohridski/Clement of Ohrid and so on.

The Cathedral St. Kliment Ohridski/Clement of Ohrid

Skopje is one of the most important buildings of the recent history of Skopje. The cathedral was sanctified in 1990. The form of the temple is an architectural construction of a blend of the old with the new styles of Macedonian church architecture. It is an imposing building in a combination of four domes and towers ending in a large ostagonal dome, with a large gold-plated cross at the top. The interior of the church is fresco-painted and has a large iconostasis of four parts, made by Macedonian artists, painters and carvers. In the courtyard of the church there is a fountain which is a gift from the Islamic religious community. Additionally, in the yard of the church there is a monument of its patron, St. Kliment Ohridski, as well as a high bell tower.Ottoman monuments in the Skopje region

Sultan Murat – Hynkar Mosque

Sultan Murat II in 1436 erected this mosque as its heritage. However, throughout history, the mosque has suffered repeatedly, but has been renewed every time. The second name of the mosque Hyunkar (Tsar’s, Sultan’s) or Saat Mosque/Clock Mosque is due to the clock tower in its yard, built between 1566 and 1572, as the first clock tower in the Ottoman Empire. The clock tower is 40 metres high and has three parts. In the courtyard of the mosque there are two turbes, that of the Beyhan Sultan and the family tomb of Ali Pasha from Dagestan.Ishak Bey’s (Painted) Mosque or Gazi Isa-Bey’s Mosqu

Built by Isak Bey in 1438, who besides the mosque as a heritage, also built a turbe, medrasa, lodgings and buildings belonging to the profane architecture. Throughout history it has been repeatedly repaired, damaged, and recovered. It obtained the name Aladza, which means colourful, because of the colourful tiles, which are now preserved only on the turbe behind the mosque. Isa Bey’s Mosque, Skopje, this mosque is located in the immediate vicinity of Bit Pazar in Skopje. It was erected in 1475 by Isa-bey, the son of Ishak-Bey, the founder of the Aladza Mosque, as a legacy. There are two domes, and on the entrance to the mosque there is a porch with pillars with five smaller domes.Mustafa Pasha Mosque

Mustafa Pasha mosque was erected in 1492 by the commander of Skopje, Mustafa Pasha. Mustafa Pasha died in 1519 and was buried in the turbe, which is located beside the northeast wall of the mosque. Today in the courtyard of the mosque is Mustafa Pasha's turbe, the sarcophagus of his daughter Umi, the fountain, several tombstones, as well as the remains of the former imaret and the medresa. The mosque has an imposing dome and a narrowly elevated minaret. In front of the mosque a porch is placed with four marble pillars with three smaller domes. The mosque is built with alternating rows of clay stone and two rows of bricks.

Yahya-Pasha Mosque, Skopje

The mosque was erected in 1504 by Yahya-Pasha in Skopje as his legacy. During its existence, it has been repaired and rebuilt many times. The minaret of the mosque is 50 meters high and is considered the highest among the minarets of other mosques in Skopje. At the top of the minaret there are a crescent and a star, made of gold. Tombstones and a turbe are preserved in the courtyard of the mosque.Features of the Old Skopje Bazaar

Chifte Amam. The amam is the work of Isa-bey, as a legacy, built in 1531. The amam is divided into two parts, with separate entrances for men and women baths, which is why it was given the name Chifte Amam (double amam).Daut Pasha amam. In the immediate vicinity of the Stone Bridge, in the old part of Skopje, is one of the most monumental monuments of the Islamic profane architecture - the Daut Pasha amam. In the period from 1489 to 1497, Daut Pasha was a great Vizier of Rumelia and raised the amam with his own funds. The amam for some time was left to a gradual collapse, but after the reconstruction, nowadays there is an Art Gallery in it.Kurshumli-an. There is no exact date and data for the building of the an. It is situated in the Old Skopje Bazaar. The an obtained its name by the roof of the numerous domes coated with lead (bullet). Kurshumli-an changed its function in the course of its existence: it was first an, then it was converted into a prison, and then into an an again. Today, its premises are used as a lapidarium of the Archaeological Museum.Additional tourist attractions in the Skopje region

The Millennium Cross in Skopje was built in 2002 in the honour of 2000 years since the emergence of Christianity. The foundation of the millennium cross is supported by 12 small pillars that symbolize the twelve apostles, and four large pillars (10 meters high) that symbolize the four gospels and which, together with the immediate surroundings, form a cross. Above them is a 67-meter high steel construction and a span of 46 meters of the sides. The cross is divided into 33 parts that symbolize the years of Jesus Christ. At night the cross is illuminated with 650 lamps. The Millennium Cross is visible in a 40 km radius.Macedonian ethno-village

Macedonian Village is a complex with 12 ethno houses from various regions of Macedonia (Berovo, Struga, Tetovo, Gostivar, Bitola, Prilep and so on), which offers accommodation for guests and tourists and includes other accompanying elements (rural yard, watermill, barn, fountain, but also a museum, amphitheatre, souvenir shop, restaurant, etc.).Other cultural and sports facilities include: National Sport Arena "Philip II Macedonian", Boris Trajkovski Sports Centre, Jane Sandanski Sports Centre, Aqua Park, Hippodrome etc. In Skopje, during the year, a number of manifestations are organized - cultural, music, dramatic, art, literary, sports, entertainment, scientific, and the like. The most important are: "Skopsko Leto (Skopje Summer)", "Skopje Jazz Festival", "May Opera Evenings", "White night", "Baskerfest", "Youth Open Theatre", "Pivoland", "Vinoskop" and many other.


Pozri si video: romani hajgara o cave taro madjari 2014