Prvá koloniálna ústava

Prvá koloniálna ústava

V Hartforde v Connecticute prijali zástupcovia spoločností Wethersfield, Windsor a Hartford prvú ústavu v amerických kolóniách „Základné rády“.

Holanďania objavili rieku Connecticut v roku 1614, ale anglickí puritáni z Massachusetts do značnej miery dosiahli európske osídlenie regiónu. V 30 -tych rokoch 16. storočia sa hrnuli do údolia Connecticutu z kolónie Massachusetts Bay a v roku 1638 sa stretli zástupcovia troch veľkých puritánskych osád v Connecticute, aby pre novú kolóniu vytvorili jednotnú vládu.

Roger Ludlow, právnik, napísal veľa zo Základných rádov a predstavil záväzný a kompaktný rámec vlády, ktorý postavil blaho komunity nad jednotlivcov. Bola to tiež prvá písomná ústava na svete, ktorá vyhlásila modernú myšlienku, že „základ autority je v slobodnom súhlase ľudí“. V roku 1662 nahradila Charta Connecticutu základné poriadky; aj keď väčšina zákonov a stanov pôvodného dokumentu zostala v platnosti až do roku 1818.


Prvý kontinentálny kongres

The Prvý kontinentálny kongres bolo stretnutie delegátov z 12 z 13 britských kolónií, ktoré sa stali Spojenými štátmi. Zišlo sa to od 5. septembra do 26. októbra 1774 v Tesárskej hale vo Philadelphii v Pensylvánii po tom, čo britské námorníctvo zahájilo blokádu bostonského prístavu a parlament schválil represívne zákony o neprijateľnosti v reakcii na decembrový bostonský čajový večierok v roku 1773. [1] Počas úvodných týždňov kongresu viedli delegáti temperamentnú diskusiu o tom, ako by kolónie mohli spoločne reagovať na nátlakové akcie britskej vlády, a pracovali na vytvorení spoločnej veci.

Bol navrhnutý plán na vytvorenie Únie Veľkej Británie a kolónií, ale delegáti to odmietli. Nakoniec súhlasili s uvalením ekonomického bojkotu na britský obchod a vypracovali petíciu pre kráľa, v ktorej žiadali nápravu svojich sťažností a zrušenie neznesiteľných zákonov. Táto výzva nemala žiadny účinok, a tak kolónie zvolali Druhý májový kongres nasledujúci máj, krátko po bitkách pri Lexingtone a Concordu, aby zorganizovali obranu kolónií na začiatku revolučnej vojny. Delegáti tiež vyzvali každú kolóniu, aby si zriadila a vycvičila vlastnú milíciu.


Ústavné zmeny a doplnenia z roku 1960 postupne zmenili Ghanu na štát jednej strany, v ktorej boli základné práva a politická účasť buď prísne obmedzené, alebo úplne zakázané. Počas týchto rokov Ghana bojovala za hnutia za oslobodenie a nezávislosť v celej Afrike a vnútorne sa stala autoritárskym štátom. Výsledkom bola hlboká nevôľa a vnútorný odpor voči režimu Nkrumah, čo malo za následok početné vojenské prevzatia a nestabilné vojenské režimy v rokoch 1966, 1969, 1972, 1978, 1979 a 1981.

V nadväznosti na neustálu klesajúcu špirálu krajiny v rámci po sebe nasledujúcich vojenských režimov pilot poručíka Jerry Rawlings z Revolučnej rady ozbrojených síl (AFRC), ktorý bol zodpovedný za štátny prevrat v roku 1979, úspešne zinscenoval ďalší v roku 1981. AFRC však často kritizovaný, pri oboch príležitostiach sa považoval za zodpovedného za obnovenie pocitu zodpovednosti, smerovania, morálky a zodpovednosti vo vývoji štátu.

Štátny prevrat v roku 1981 mal za cieľ vykonať ďalekosiahle reformy, ktoré krajinu vrátia na cestu k demokracii a rozvoju. Pozastavila ústavu a jej inštitúcie z roku 1979. Na predsedníctvo reformám bola zriadená deväťčlenná dočasná národná rada pre obranu (PNDC) s legislatívnymi a výkonnými právomocami. Na priamy rozvoj a implementáciu stratégie demokratickej obnovy bola zriadená Národná komisia pre demokraciu (NCD). PNDC tiež decentralizovala vládu zriadením volených regionálnych zhromaždení a zvolených okresných zhromaždení s cieľom priblížiť vládu ľuďom.


História ústavy štátu New Jersey

Pôvodne bol štát New Jersey jedinou britskou kolóniou, provinciou New Jersey. Po anglickej občianskej vojne Charles II pridelil New Jersey ako vlastnícku kolóniu, ktorú budú spoločne držať Sir George Carteret a John Berkeley, 1. barón Berkeley zo Strattonu. Nakoniec sa výber pozemkových poplatkov alebo ukončenia nájmov od kolonistov ukázal ako nedostatočný pre koloniálnu ziskovosť. Sir George Carteret predal svoj podiel na kolónii Quakerom v roku 1673. Po predaji bola pôda rozdelená na východný a západný Jersey. V roku 1681 prijal West Jersey ústavu. V roku 1683 jednu prijal aj East Jersey. V roku 1702 boli kolónie opäť zjednotené pod vládou Veľkej Británie Annou a v roku 1776 prijali ústavu.

New Jersey sa riadi ústavou, ktorá bola prijatá v roku 1947 počas zjazdu, ktorý sa konal na gymnáziu College Avenue Avenue v Rutgers University v New Brunswicku v New Jersey. [1] Veľká časť politickej štruktúry ústavy z roku 1844 bola začlenená do dokumentu z roku 1947. Guvernér, zvolený ľuďmi, bol zvolený na štyri roky namiesto na tri roky.

Starý priemer voľby zákonodarcov so štátnymi senátormi rozhodovanými hranicami krajov však Najvyšší súd USA považoval za protiústavné. V tomto systéme sa kraj s veľkým počtom obyvateľov vyrovnal kraju s malým počtom obyvateľov tým, že mal iba jedného senátora. Najvyšší súd v Baker v. Carr 369 U.S. 186 (1962) a Reynolds proti Simmsovi, 377, USA 533 (1964), zistilo, že to je v rozpore s doktrínou „jeden človek, jeden hlas“, ktorá je zakotvená v 14. dodatku o rovnosti ochrany federálnej ústavy. Ústavný zjazd, ktorý sa konal v roku 1966, vytvoril štátny zákonodarný zbor so 40 súbežnými legislatívnymi obvodmi zastúpenými jedným senátorom štátu a dvoma štátnymi poslancami.

V roku 2005 bola zmenená a doplnená ústava, aby sa vytvoril post poručíka guvernéra a zmenilo poradie nástupníctva v prípade uvoľnenia úradu guvernéra. Odstúpenie dvoch guvernérov v rokoch 2001 a 2004 viedlo k tomu, že štát viedol niekoľko úradujúcich guvernérov, ktorí súčasne pôsobili ako predseda senátu štátu. Problémy týkajúce sa oddelenia výkonnej a zákonodarnej moci a ďalšie obavy vyvolali politickú polemiku, v ktorej tlak verejnosti a médií hľadal trvalé riešenie tohto problému, ktorý bol zdedený z predchádzajúcich štátnych a koloniálnych ústav a politických dohovorov.

New Jersey bolo riadené autoritou niekoľkých ústavných dokumentov. Ako kolónia, prvá, Koncesia a dohoda (1665), napísali majitelia kolónie, Sir George Carteret a John Berkeley, 1. barón Berkeley zo Strattonu, ktorá ponúkala široké možnosti náboženskej slobody. Potom, čo boli záujmy Lorda Berkeleyho a Cartereta predané investorom, bol New Jersey rozdelený na dve odlišné vlastnícke kolónie West Jersey a East Jersey, z ktorých každá mala svoje vlastné ústavy prijaté v roku 1681 [2] a 1683 v uvedenom poradí. [3] Majitelia boli nútení odovzdať korunu svoju politickú autoritu a obe kolónie boli v roku 1702 znova zjednotené ako korunná kolónia pod priamym velením kráľovnej Anny. [4]

Na začiatku americkej revolúcie bol New Jersey riadený ubúdajúcou britskou koloniálnou autoritou. William Franklin, posledný kráľovský guvernér provincie pred americkou revolúciou (1775 - 83), bol v poslednom roku svojho pôsobenia na okraji spoločnosti, keď bola provincia riadená, na okraji spoločnosti. de facto provinčným kongresom v New Jersey. Franklin považoval provinčný kongres za „nezákonné zhromaždenie“ a pokúsil sa potvrdiť kráľovskú autoritu. [5] V júni 1776 pokrajinský kongres Franklina formálne zosadil a nechal ho zatknúť, 2. júla 1776 prijal svoju prvú štátnu ústavu a reorganizoval provinciu na nezávislý štát. Novovzniknutý štát New Jersey zvolil 31. augusta 1776 Williama Livingstona za svojho prvého guvernéra - do tejto funkcie bol znovu zvolený až do svojej smrti v roku 1790. [6] [7]

Kým bol New Jersey vo vojnovom stave, delegáti pokrajinského kongresu v priebehu piatich dní navrhli prvú ústavu a ratifikovali ju len o dva dni neskôr. Jeho primárnym cieľom bolo poskytnúť základný vládny rámec, ktorý by po páde kráľovskej moci prevzal kontrolu nad územím a udržal občiansky poriadok. Táto ústava slúžila ako charterový dokument vlády štátu na nasledujúcich 68 rokov. [8] Dokument medzi svojimi ustanoveniami udelil volebné právo nezosobášeným ženám a Afroameričanom, ktorí spĺňali požiadavky na disponovanie dostatočným majetkom alebo majetkom ako „slobodné držiteľky“. Zákonodarný zbor bol volený každý rok a vyberal guvernéra štátu. Nešpecifikoval postup novely a musel byť úplne nahradený ústavným dohovorom. Volebné právo v ústave 1776 obmedzil zákonodarný zbor v roku 1807, aby obmedzil hlasovacie právo na bielych mužských občanov, ktorí platili dane. Ženy, ktoré hlasovali v predchádzajúcich voľbách, mali tendenciu podporovať federalistickú stranu a toto úsilie bolo do značnej miery úsilím snahy Demokraticko-republikánskej strany zjednotiť jej frakcie pre prezidentské voľby v roku 1808. [9]

Druhá ústava štátu bola prijatá 29. júna 1844. Medzi jej ustanovenia patrilo zreteľné rozdelenie právomocí na tri vetvy (výkonná, zákonodarná a súdna), obmedzujúce volebné právo na bielych mužov a udeľované ľuďom (na rozdiel od zákonodarný zbor) právo na populárne voľby guvernéra štátu. Dokument obmedzoval schopnosť vlády štátu akumulovať verejný dlh. [10]


2a. Koloniálna skúsenosť


John Winthrop bol guvernérom kolónie Massachusetts Bay, jednej z ôsmich kolónií, ktoré boli v koloniálnom období riadené kráľovskou listinou.

Vytvárali a vychovávali ich. Ako deti, americké kolónie rástli a prekvitali pod britským dohľadom. Ako mnoho dospievajúcich, kolónie sa vzbúrili proti svojej materskej krajine vyhlásením nezávislosti. Americký demokratický experiment sa však nezačal v roku 1776. Kolónie už od začiatku 16. storočia praktizovali obmedzené formy samosprávy.

Veľká rozloha Atlantického oceánu vytvorila bezpečnú vzdialenosť pre amerických kolonistov k rozvoju schopností ovládať seba samých. Napriek svojmu úsiliu ovládať americký obchod nemohlo Anglicko pravdepodobne dohliadať na celé americké pobrežie. Koloniálni obchodníci sa čoskoro naučili pôsobiť mimo britského práva. Nakoniec tí, ktorí unikli náboženskému prenasledovaniu v Anglicku, požadovali slobodu uctievania podľa svojej viery.

Koloniálne vlády

Každá z trinástich kolónií mala chartu alebo písomnú dohodu medzi kolóniou a anglickým kráľom alebo parlamentom. Listiny kráľovských kolónií zabezpečovali priamu vládu kráľa. Koloniálny zákonodarný zbor bol zvolený majetkom, v ktorom boli muži. Guvernérov však menoval kráľ a mali takmer úplnú autoritu, teoreticky. Zákonodarné orgány kontrolovali plat guvernéra a často tento vplyv využívali na to, aby boli guvernéri v súlade s koloniálnymi prianiami. Prvým koloniálnym zákonodarným zborom bol Virginský dom meštianok, založený v roku 1619.


Kolónie pozdĺž východného pobrežia Severnej Ameriky boli formované podľa rôznych typov charty, ale väčšina rozvinutých reprezentatívnych demokratických vlád ovládala svoje územia.

Keď sa prví pútnici plavili do Nového sveta, bizarný zvrat osudu vytvoril ducha samosprávy. Títo pútnici z Mayflower boli v roku 1620 odcestovaní do Virginie, ale stratili sa a namiesto toho pristáli v Plymouthe v dnešnom Massachusetts. Pretože Plymouth neležal v hraniciach kolónie Virgínie, Pútnici nemali oficiálnu listinu, ktorá by ich spravovala. Preto navrhli Mayflower Compact, ktorý v podstate deklaroval, že budú vládnuť sami. Napriek tomu, že sa Massachusetts nakoniec stal kráľovskou kolóniou, Pútnici v Plymouthe vytvorili silný precedens pri vytváraní vlastných pravidiel, ktoré sa neskôr odzrkadlili na mestských stretnutiach, ktoré sa konali v koloniálnom Novom Anglicku.

Obchod a dane

Koloniálne ekonomiky fungovali pod merkantilizmom, systémom založeným na presvedčení, že kolónie existujú s cieľom zvýšiť bohatstvo materskej krajiny. Anglicko sa pokúsilo regulovať obchod a zakázať kolóniám obchodovanie s inými európskymi krajinami. Anglicko si tiež zachovalo právo zdaňovať kolónie. Obchod a dane boli pre Anglicko ťažko kontrolovateľné, a preto vznikla neformálna dohoda. Anglicko regulovalo obchod, ale umožnilo kolonistom právo vyberať si vlastné dane. Pašeráci čoskoro využili neschopnosť Angličanov strážiť každý prístav tajným obchodovaním proti želaniu Parlamentu.


Vlastnícka listina umožňovala guvernérovi kolónie vládnuť s veľkou mocou nad svojimi krajinami. V Pennsylvánii Williama Penna bola táto moc použitá na založenie krajiny náboženskej tolerancie.

Túto delikátnu dohodu testovala francúzska a indická vojna. Vojna bola drahá a z britského hľadiska by kolonisti mali pomôcť zaplatiť, najmä vzhľadom na to, že Anglicko verilo, že chráni kolonistov pred francúzskymi a indickými hrozbami. Nové dane vyberané korunou napriek tomu vydesili kolonistov. Britské námorné opatrenia na zadržanie pašerákov ďalej podnietili amerických prepravcov. Tieto akcie slúžili ako odrazový mostík k revolúcii.

Náboženská sloboda

Náboženská sloboda slúžila ako hlavná motivácia pre Európanov, aby sa vydali do amerických kolónií. Puritáni a pútnici v Massachusetts, kvakeri v Pensylvánii a katolíci v Marylande predstavovali rastúcu náboženskú rozmanitosť v kolóniách. Rhode Island bol založený ako kolónia náboženskej slobody v reakcii na horlivých puritánov. Výsledkom bolo, že v kolóniách koexistovalo mnoho rôznych náboženstiev. Táto rozmanitosť si vyžadovala trvanie na slobode náboženského vyznania od prvých dní britského osídlenia.

Koloniálny zážitok bol teda absorbovaním britských modelov vlády, hospodárstva a náboženstva. V priebehu asi 150 rokov americkí kolonisti praktizovali tieto primitívne formy samosprávy, čo nakoniec viedlo k ich rozhodnutiu povstať proti britskej vláde. Demokratický experiment americkej samosprávy teda nebol náhlou zmenou, ktorú priniesla Deklarácia nezávislosti. Do roku 1776 mali Američania veľa praxe.


Connecticut je prvá koloniálna ústava

Z kanála histórie

Holanďania objavili rieku Connecticut v roku 1614, ale anglickí puritáni z Massachusetts do značnej miery dosiahli európske osídlenie regiónu. V 30 -tych rokoch 16. storočia sa hrnuli do údolia Connecticutu z kolónie Massachusetts Bay a v roku 1638 sa stretli zástupcovia troch veľkých puritánskych osád v Connecticute, aby pre novú kolóniu vytvorili jednotnú vládu.

Roger Ludlow, právnik, napísal veľa zo Základných rádov a predstavil záväzný a kompaktný rámec vlády, ktorý postavil blaho komunity nad jednotlivcov. Bola to tiež prvá písomná ústava na svete, ktorá vyhlásila modernú myšlienku, že „základ autority je v slobodnom súhlase ľudí“. V roku 1662 nahradila Charta Connecticutu základné nariadenia, aj keď väčšina zákonov a stanov pôvodného dokumentu zostala v platnosti až do roku 1818.


Obsah

Newyorská ústava pozostáva z preambuly a 20 článkov. Naposledy bol zmenený a doplnený 1. januára 2018.

Úprava preambuly

My ľudia zo štátu New York, vďační Všemohúcemu Bohu za našu Slobodu, aby sme zaistili jej požehnanie, VYTVORTE TÚTO ÚSTAVU.

Článok I: Listina práv Upraviť

Článok I ustanovuje práva a osobné slobody ľudí, ako aj zodpovednosti a obmedzenia vlády. Mnoho ustanovení v tomto článku je podobných ustanoveniam ústavy Spojených štátov. Medzi niektoré zahrnuté ustanovenia patrí sloboda prejavu, súdny proces s porotou, sloboda uctievania, habeas corpus a ochrana pred bezdôvodným pátraním a záchvatmi.

Článok II: Volebné právo Upraviť

Článok II popisuje práva a požiadavky súvisiace s hlasovaním. Hlasovať môžu všetci občania starší ako osemnásť rokov, ak majú bydlisko najmenej 30 dní pred dátumom volieb. Akákoľvek forma úplatku alebo náhrady za vynútenie udelenia alebo zadržania hlasu nie je povolená. Tento článok tiež stanovuje všeobecné fungovanie neprítomných hlasovacích lístkov, registráciu voličov a voľby.

Článok III: Legislatíva Upraviť

Článok III ustanovuje právomoci a obmedzenia dvojkomorového zákonodarného zboru štátu New York, ktorý pozostáva zo senátu, ktorý má pôvodne 50 členov, a zhromaždenia, ktoré obsahuje 150 členov. Okrem senátorov zvolených v roku 1895, ktorí slúžili tri roky, je každý zákonodarný člen zvolený na obdobie dvoch rokov. Aktuálny počet senátorov je stanovený v štátnom práve §123 a počet okrskov Senátu je stanovený na 63 v zákone §124, v súčasnosti je v Senáte 63 miest. V tomto článku je popísaný aj legislatívny proces, ako napríklad prijímanie zákonov.

Tento článok obsahuje pravidlá a postupy pre kreslenie legislatívnych obvodov a rozdeľovanie. Americké sčítanie ľudu sa používa na určenie počtu obyvateľov, ak sa nevykonáva alebo neposkytne tieto informácie, potom zákonodarný zbor štátu má právomoc vymenovať svojich obyvateľov. Kedykoľvek treba okresy zmeniť a doplniť, „nezávislá redistribučná komisia“ zložená z desiatich členov (dvoch menuje dočasný predseda senátu, dvoch menuje predseda zhromaždenia, dvoch menuje vedúci senátnej menšiny, dvoch menuje menšina zhromaždenia). Vedúci a dvaja menovaní ďalšími ôsmimi menovanými členmi) sú vytvorení. Kreslenie okresných línií nesmie porušovať hlasovacie práva rasovej alebo jazykovej menšiny. Každý okres musí obsahovať „takmer rovnaký počet obyvateľov“, ak nie, komisia musí uviesť dôvod. Okresy musia navyše pozostávať z priľahlého územia a byť „tak kompaktné, ako je to možné“.

Núdzové právomoci sú popísané v oddiele 25. Zákonodarca má právomoc prijímať opatrenia, ktoré umožňujú kontinuitu vlády, a „zabezpečiť rýchle a dočasné nástupníctvo“ verejných funkcií, ak by sa stali nedostupnými v prípade núdzovej situácie spôsobenej „ útok nepriateľa alebo katastrofy (prírodné alebo iné) “. Záverečný odsek uvádza: „Nič v tomto článku nesmie byť vykladané tak, aby akýmkoľvek spôsobom obmedzovalo právomoc štátu riešiť núdzové situácie vyplývajúce z akejkoľvek príčiny“.

Článok IV: Výkonná úprava

V článku IV sa uvádza, že výkonnú moc má guvernér a poručík, ktorí sú volení spoločne na funkčné obdobie štyroch rokov. Guvernér môže vetovať legislatívne návrhy zákonov, je vrchným veliteľom armády štátu, môže zvolávať zákonodarný zbor „pri mimoriadnych príležitostiach“ a má právomoc udeľovať milosti za všetky trestné činy okrem vlastizrady a obžaloby. Poradie nástupníctva má najskôr v rade guvernér nadporučíka a potom dočasný predseda Senátu.

Článok V: Dôstojníci a občianske oddelenia Upraviť

Článok V popisuje úlohy kontrolóra a generálneho prokurátora, ako aj činnosť civilných oddelení, ktorých môže byť najviac 20.

Článok VI: Súdnictvo Upraviť

Článok VI popisuje justičnú oblasť vrátane súdnych systémov, fungovanie súdnych konaní a podmienky menovania a odvolávania sudcov a sudcov. Obsahuje 37 sekcií, viac ako ktorýkoľvek iný článok.

Článok VII: Štátne financie Upraviť

Článok VIII: Miestne financie Upraviť

Článok IX: Miestne vlády Upraviť

Článok X: Korporácie Upraviť

Článok XI: Vzdelávanie Upraviť

Článok XII: Úprava obrany

Článok XIII: Verejní činitelia Upraviť

Článok XIV: Ochrana prírody Upraviť

Článok XV: Úprava kanálov

Článok XVI: Dane Upraviť

Článok XVII: Sociálna starostlivosť Upraviť

Článok XVIII: Bývanie Upraviť

Článok XIX: Zmeny a doplnenia ústavy Upraviť

Článok XX: Kedy nadobudnúť účinnosť Úprava

Článok XX popisuje deň, kedy ústava nadobudne účinnosť, tj 1. január 1939. [3]

Štvrtý newyorský provinčný kongres, ktorý sa rozhodol ako Dohovor zástupcov štátu New York, prijala 20. apríla 1777 prvú ústavu štátu New York.

Provincia New York bola založená po námornej invázii a absorpcii predchádzajúcej holandskej kolónie Nové Holandsko. Pôvodným majiteľom bol vojvoda z Yorku, budúci anglický James II a škótsky James VII a mladší brat vtedajšieho anglického kráľa Karola II. Jeho koloniálna charta bola pod správou monarchu (kráľa alebo kráľovnej Veľkej Británie) Anglického kráľovstva a neskôr Veľkej Británie podľa Aktu o únii z roku 1707, ktorý zjednotil Anglicko a Wales a predtým nezávislé škótske kráľovstvo

Prvá ústava z roku 1777, ktorá nahradila túto koloniálnu chartu s jej kráľovskou autoritou, pre novo nezávislý „štát New York“ bola rámcovaná dohovorom, ktorý sa zhromaždil v nedeľu v White Plains v New Yorku (severne od New Yorku) večer 10. júla 1776. Mestu vtedy hrozila britská okupácia inváziou britskej armády, ktorá pristála na Staten Island. Došlo k opakovanému odročeniu a zmenám miesta, spôsobeným stále zúfalejšou vojnovou situáciou, keď bola otrhaná kontinentálna armáda generála Georga Washingtona vytlačená z New Yorku drvivými porážkami v kampani v New Yorku a New Jersey.

Práca na vytvorení demokratického a slobodného nezávislého štátu pokračovala v dohovore cez horkú zimu s Britmi umiestnenými v meste New York a niekoľkými tisíckami vojakov Washingtonu táborili v zimoviskách na juhozápade v Morristown, New Jersey. Prvý ústavný dohovor v histórii New Yorku ukončil svoje pôsobenie v Kingstone v New Yorku v nedeľu večer 20. apríla 1777, keď bola nová ústava prijatá s jediným nesúhlasným hlasom, a potom bola prerušená. Táto stránka je teraz štátnym historickým miestom Senate House. Ústava nebola predložená ľuďom na ratifikáciu, ale kvôli vojnovej situácii. Sformulovali ho John Jay, Robert R. Livingston (nový kancelár štátu New York) a Gouverneur Morris, známy finančník vojnového revolučného koloniálneho úsilia. [4] [5]

Táto ústava bola kombinovaným dokumentom obsahujúcim vlastnú „Deklaráciu nezávislosti“ z Veľkej Británie a jej ústavný zákon. Žiadalo to slabý dvojkomorový zákonodarný zbor (zhromaždenie a senát štátu) a silnú výkonnú moc s guvernérom. Ponechala ustanovenia z koloniálnej charty, ako napríklad značnú majetkovú kvalifikáciu pre hlasovanie a schopnosť guvernéra predbežne (zamietnuť) zákonodarný zbor. Táto nerovnováha síl medzi pobočkami štátnej správy udržiavala elitu pevne pod kontrolou a zbavila autority väčšinu mužskej populácie v New Yorku. Otroctvo bolo v New Yorku legálne do roku 1827.

Podľa tejto ústavy malo zhromaždenie dolnej komory ustanovenie pre maximálne 70 poslancov s týmto rozdelením:

 1. Za mesto a okres New York (to znamená ostrov Manhattan) deväť.
 2. Mesto a grófstvo Albany (teraz Albany, Columbia, Rensselaer, Saratoga, Greene, Schoharie a Schenectady), desať (teraz Holandsko a Putnam), sedem. (teraz župy Bronx a Westchester), šesť. , (teraz župy Ulster a Sullivan a severná časť Orange County) šesť. , päť. (teraz grófstva Queens a Nassau), štyri. (teraz južná časť Orange County, ako aj Rockland County), štyri. , dva. , dva. (teraz Montgomery County zahŕňal celý štát New York na západe, k jazeru Ontario a jazeru Erie). (teraz Washington County zahŕňal súčasný Clinton, Essex, Franklin a St. Lawrence grófstvo), štyri. (oddelené 15. januára 1777 Vermontskej republike), tri. (oddelené 15. januára 1777 Vermontskej republike), dva.

Toto rozdelenie zostalo nezmenené až do siedmich rokov po skončení revolučnej vojny, v roku 1790, keď sa konalo prvé sčítanie ľudu USA, aby opravilo rozdelenie.

Pokiaľ ide o udelenie slobody, v článku VII novej ústavy sa uvádza:

VII. Každý muž v plnom veku, ktorý bude osobne bývať v jednom z krajov tohto štátu počas šiestich mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dňu volieb, mal pri týchto voľbách právo hlasovať za zástupcov uvedeného okresu v zhromaždení, ak v priebehu vyššie uvedeného času bude mať slobodnú držbu v držbe majetku v hodnote dvadsať libier v rámci uvedeného okresu alebo si v ňom prenajme nájomné právo s ročnou hodnotou štyridsiatich šilingov a bude hodnotený a skutočne platený daň tento štát: Vždy za predpokladu, že každá osoba, ktorá je v súčasnosti slobodníkom mesta Albany, alebo ktorá sa stane slobodným mestom New Yorku štrnásteho dňa októbra alebo v roku nášho Pána tisíc sedemsto stosedemdesiatpäť, ktorí majú skutočný a obvyklý pobyt v uvedených mestách, sú oprávnení hlasovať za zástupcov v zhromaždení v uvedenom mieste svojho bydliska. [6]

Ústavný dohovor z roku 1801 nebol zvolaný s cieľom navrhnúť novú ústavu. Namiesto toho sa tvoril čisto na vyriešenie rozdielov vo výklade § 23 ústavy z roku 1777, ktorý stanovoval vymenúvaciu radu. Guvernér John Jay poslal 26. februára 1801 špeciálnu správu dolnej komore (Štátne zhromaždenie New Yorku) a nasledujúci deň rovnakú správu hornej komore (Senát štátu New York) vo vzťahu k Rade pre vymenovanie, pričom poukázal na rozdiely, ktoré existovali medzi Radou a guvernérom, a to nielen počas jeho vlastného funkčného obdobia, ale aj počas obdobia jeho predchodcu, guvernéra Georga Clintona. Guvernér Jay tvrdil, že podľa ústavy mal guvernér výhradné nominačné právo, ale niektorí členovia menovacej rady požadovali súbežné nominačné právo. To guvernér odmietol a v tejto správe odporúča, aby to bolo nejakým spôsobom urovnané.

Pretože pôvodná ústava neobsahovala žiadne ustanovenia o tom, ako ju zmeniť, zákonodarca prijal 6. apríla 1801 zákon s názvom „Akt odporúčajúci dohovor“ na účely zváženia otázky výkladu §23 ústavy a tiež tej časti ústavy, ktorá sa týka počtu členov senátu a zhromaždenia. Senát mal pôvodne dvadsaťštyri členov a Zhromaždenie malo sedemdesiat členov a bolo prijaté opatrenie na zvýšenie počtu v každej komore v uvedených obdobiach, kým sa nedosiahne maximum, ktoré bolo stanovené na sto senátorov a tristo členov. montáže. Nárast členstva bol zrejme rýchlejší, ako sa pôvodne predpokladalo. V tom čase sa senát zvýšil na štyridsaťtri členov a zhromaždenie na stodvadsaťšesť členov.

Voľba delegátov sa uskutočnila v auguste, dohovor sa stretol druhý utorok v októbri v Albany. Skončilo sa to o dva týždne neskôr, 27. októbra 1801.

Medzi delegátmi boli DeWitt Clinton (budúci guvernér), James Clinton, William Floyd, Ezra L'Hommedieu, Smith Thompson, Daniel D. Tompkins, John Vernon Henry, William P. Van Ness a viceprezident Spojených štátov Aaron Burr, ktorý predsedal. Tompkins bol jedným zo štrnástich, ktorí hlasovali proti tomu, aby boli členovia Rady pre menovania a guvernér súbežne s nominačným právom, čo je menšina, ktorá bola za tento kompromis porazená 86 hlasmi. Predtým boli oba návrhy, aby sa nominačné právo udelilo výlučne guvernérovi alebo výlučne členom rady, porazené.

Zmeny v tejto verzii ústavy boli:

 • Počet senátorov bol natrvalo stanovený na 32.
 • Zhromaždenie malo 100 členov a prijalo sa ustanovenie o možnom zvýšení na 150, a to doplnením, ktoré sa bude vykonávať po každom sčítaní ľudu.
 • Nominačné právo, ktoré predtým prináležalo iba guvernérovi (ako to myslel John Jay, pôvodný autor/prispievateľ ústavy z roku 1777), malo teraz každý člen menovacej rady a guvernér súčasne.

V roku 1821 viedol mocenský boj medzi guvernérom DeWittom Clintonom a frakciou Bucktails Demokraticko-republikánskej strany k požiadavke ústavného zhromaždenia poslancov zákonodarného zboru Bucktail proti Clintonovej prudkému odporu. Ich zámerom bolo preniesť právomoci z exekutívy na legislatívnu zložku vlády. V novembri 1820 zákonodarca schválil návrh zákona, ktorý povoľoval usporiadanie dohovoru s neobmedzenými právomocami. Guvernér Clinton odovzdal v Rade pre revíziu rozhodujúci hlas za vetovanie návrhu zákona. Na potlačenie veta nemali Bucktails v zákonodarnom zbore dvojtretinovú väčšinu. Na pravidelnom zasadnutí (začiatok januára 1821) zákonodarný orgán schválil nový návrh zákona, ktorý položil otázku ľuďom. Pri štátnych voľbách v apríli 1821 ľudia hlasovali za dohovor.

Zjazd sa konal od augusta do novembra v Albany. Predsedal americký viceprezident Daniel D. Tompkins. V období od 15. do 17. januára 1822 bola nová ústava v znení dohovoru predložená voličom na ratifikáciu ako celok a bola prijatá: za 74 732 proti 41 402.

Medzi Newyorčanmi existovali hlboké rozpory v súvislosti s podstatou zmenenej a doplnenej ústavy. Medzi odporcov patrili:

 • Viceprezident Daniel D. Tompkins, hlavný sudca New Yorku. Kancelár newyorského súdu Chancery, sudca najvyššieho súdu v New Yorku

Títo muži novú ústavu nepodpísali. Medzi podporovateľov (ktorí podpísali) patrí:

Zmeny v tejto verzii ústavy boli:

  boli presunuté z posledného týždňa v apríli na prvý týždeň v novembri. Začiatkom roku 1823 sa funkčné obdobie guvernéra (dvojročné obdobie), nadporučíka (dvojročné obdobie), senátorov štátu (štvorročné funkčné obdobie) a poslancov (jednoročné funkčné obdobie) zhodovalo s kalendárnym rokom.
 • Nadporučík guvernér mal na pozícii guvernéra uspieť „po zvyšok termínu“ vždy, keď došlo k uvoľneniu miesta, na rozdiel od Johna Taylera, ktorý sa v roku 1817 stal „úradujúcim guvernérom“ iba do zvolenia nástupcu.
 • Rada vymenovania bola zrušená a drvivá väčšina predtým menovacích úradov bola zvolená. Štátni úradníci boli zvolení spoločným hlasovaním Zhromaždenia a Štátneho senátu ostatných miestnymi ľudovými alebo zákonodarnými voľbami.
 • Revízna rada bola zrušená. Jeho právomoc vetovať novú legislatívu bola prenesená na guvernéra, ktorého veto bolo možné prekonať dvojtretinovým hlasovaním zákonodarného zboru.
 • Právo guvernéra podľa vlastného uváženia zákonodarného zborníka vopred odvolať (odvolať) bolo zrušené.
 • Vlastnosti majetku pre bielych mužov na hlasovanie boli odstránené.
 • Čiernym mužom bol udelený hlas, ale s majetkovou kvalifikáciou, ktorá prakticky všetkých zbavila práv. It was at this time that Peter Augustus Jay, one of the delegates and also the son of John Jay gave an impassioned speech at the Convention arguing that the right to vote should be extended to free African Americans. "Peter Augustus Jay, one of a minority of advocates of universal manhood suffrage, insisted that the idea that black people were naturally inferior had long been 'completely refuted and universally exploded.'" [7]
 • A Canal Board was to be formed by the Commissioners of the Canal Fund (the State Cabinet officers) and the Canal Commissioners
 • Eight Circuit Courts were created, one in each senatorial district. Until then, the justices of the New York State Supreme Court had held traveling circuit court.

The delegates convened at Albany on June 1, 1846, and adjourned on October 9. The new Constitution was put before the voters at the next state election in November and was adopted. Yes: 221,528 votes, No: 92,436 votes.

The changes in this version of the constitution were:

 • The Court of Chancery and the Court for the Correction of Errors were abolished. Jurisdiction on equity was transferred to the New York Supreme Court, jurisdiction on appeal to the New York Court of Appeals.
 • The New York State Circuit Courts were abolished, and replaced by the district benches of the New York Supreme Court.
 • The New York Court of Appeals was established in July 1847, consisting of four statewide elected judges and four justices chosen annually from the New York Supreme Court.
 • The state cabinet officers (Attorney General, Secretary of State, Comptroller, Treasurer and State Engineer) who had been chosen by joint ballot of the Legislature, were now elected by the voters at the state elections in odd years. The incumbents were legislated out of office on December 31, 1847. The successors were elected at the state election in November and took office on January 1, 1848. From 1848 on, the state officers served a two-year term, one year in the second half of the term of the incumbent Governor, the other year in the first half of the term of the succeeding Governor.

According to the Constitution of 1846, twenty years after its elaboration the electorate was asked if they wanted a constitutional convention to be held, which was answered in the affirmative at the New York state election, 1866 with 352,854 votes for, and 256,364 against the convention. On April 23, 1867, the delegates were elected, and the convention had a small Republican majority. [9] The convention met in June at Albany, New York, adjourned on September 23, met again on November 12, [10] and adjourned again in February 1868. Afterwards the draft was discussed in the New York State Legislature for another year and a half, the questions being if to vote for the whole Constitution or separately for some or all articles. In the end, the new Constitution was rejected by the voters at the New York state election, 1869, with 223,935 votes for and 290,456 against it. The Republican Party advocated the adoption, the Democrats the rejection of the new proposed Constitution of 1867-68, and by 1869 the Democrats had a majority in the State. Only the "Judicial Article" which re-organized the New York Court of Appeals was adopted by a small majority, with 247,240 for and 240,442 against it.

The changes in this version of the constitution were:

 • The New York Court of Appeals was totally re-organized. Instead of eight Judges, four elected statewide and four selected from the New York Supreme Court, it had now one Chief Judge of the New York Court of Appeals and six Associate Judges, all elected statewide.
 • The Clerk of the New York Court of Appeals was not elected statewide anymore.
 • The term of office of the Judges of the Court of Appeals and the Justices of the New York Supreme Court was extended from 8 to 14 years, and the rotative renewal (every two years one Judge or Justice had been elected to an eight-year term in case of a vacancy, a special election was held to fill the remainder of the term only) was abolished. Instead, vacancies were filled as they occurred (by death, resignation, or term expiration), always to a full 14-year term.

After the rejection of all amendments proposed by the Convention of 1867–68, except the judicial article, Governor John T. Hoffman suggested to the Legislature that a non-partisan Constitutional Commission of 32 members should be formed. The Commission had four members from each senatorial district, appointed by the Governor, and confirmed by the State Senate, equally divided between the two major political parties. The Commission met from December 4, 1872, to March 15, 1873. They proposed amendments to the Constitution of 1846, which was still in force with amendments which were then approved or rejected by the Legislature, and those approved were then submitted to the voters for ratification.

 • The terms of the Governor and lieutenant Governor was increased from two to three years.
 • The statewide elective offices of three Inspectors of State Prisons and three Canal Commissioners were abolished, and were succeeded by a Superintendent of State Prisons and a Superintendent of Public Works, appointed by the governor, and confirmed by the State Senate.

On January 27, 1893, the Legislature passed "An Act to amend chapter 398, of the Laws of 1892, entitled 'An Act to provide for a convention to revise and amend the Constitution'", calling a Constitutional Convention to meet in 1894. [14] The 175 delegates were elected at the New York state election, 1893, five in each senatorial district, and 15 at-large. The Convention met on May 8, 1894, at the New York State Capitol in Albany and adjourned on September 29. The revised Constitution was submitted for ratification at the New York state election, 1894, in three parts: the new legislative apportionment the proposed canal improvements and 31 miscellaneous amendments to the Constitution which were all adopted by the voters.

 • The term of the governor and lieutenant governor was shortened from three to two years.
 • The election of state officers (Secretary of State, Comptroller, Attorney General Treasurer State Engineer) and state senators was moved from odd-numbered years to even-numbered years, henceforth coinciding with the gubernatorial election.
 • The number of state senators was increased from 32 to 50 and the number of assemblymen from 128 to 150.
 • The State Forest Preserve was given perpetual protection as wild land. [16]
 • The State-owned Onondaga Salt Springs Reservation was allowed to be sold. in penal institutions was abolished.
 • The use of voting machines was allowed.
 • The first meeting of the annual legislative session was moved from the first Tuesday to the first Wednesday in January.

Under the 1894 Constitution, the people were to vote on the holding of a seventh Constitutional Convention in 1916. However, the Governor proposed that the Convention be moved up to 1915 so that it would not be overshadowed by other issues. Thus, in April 1914, a referendum approved a Constitutional Convention to be held in 1915. [17] There were 168 delegates to the 1915 Convention. Members included Elihu Root (future Presidential Cabinet member and adviser), (the President of the Convention), Seth Low, Henry L. Stimson (past and future Presidential Cabinet member), Alfred E. Smith, and Robert F. Wagner.

Proposed changes included:

 • A reorganization of state government leaving it with 17 departments, reducing the number of elected officials, and providing for the appointment of others
 • Removing from the State Legislature the power to review local matters and private claims
 • Budgetary regulation
 • Improvements in the ways the State could become indebted
 • Home rule for cities
 • Giving the State Legislature the authority, with voters' consent, to alter county government
 • Simplification of the court system
 • State control over tax assessment
 • Establishing a conservation commission to oversee natural resources
 • Expanded rights for workers [18]

All of the proposals from the seventh Constitutional Convention of 1915 were grouped into five questions, all of which were rejected by the people. However, all was not lost. In 1925, a revised Article 5, containing many proposals from the Fifth Convention of 1915, was submitted to the people/voters and accepted in a referendum/election. In 1927, the budget proposal from the Fifth Convention was also accepted. [19]

Originally, the 1915 Convention proposed numerous overhauls to the judicial system. The Legislature rejected this article and it was not sent to the voters. However, in 1921, the Legislature authorized a group of thirty people to revise the judiciary article of the 1894 Constitution. However, the proposed article included many proposals from the 1915 Convention, and was again rejected by the Legislature. [20]

The Constitution established in 1894 required the voters to vote on the necessity of a subsequent constitutional convention in 1936. On November 3, 1936, the voters approved the holding of a Convention which was held two years later in 1938. [2]

There were 168 delegates to the Eighth Constitutional Convention of 1938. These included Alfred E. Smith (former Governor and Presidential candidate), Hamilton Fish III (U.S. Representative), Robert F. Wagner, (U.S. senator), and Robert Moses (major builder as head of New York and New Jersey Port Authority). The Convention was chaired by Frederick E. Crane, the Chief Judge of the State Court of Appeals. Governor Herbert Lehman appointed Charles Poletti to head a committee to gather information for the convention's use. The twelve-volume report they produced is called the "Poletti Report". [21]

The 1938 Convention did not actually adopt a new Constitution, but it did propose changes (57 amendments in all) to the continuing Constitution of 1894, which were bundled into nine questions for the voters only six questions of amendments were approved. Changes approved were:

 • The State Legislature was now authorized to enact a Social Security program
 • The State Legislature could provide funding to eliminate railroad crossings
 • New York City was excluded from debt limits in order to finance a public rapid transport system
 • An amendment setting out the rights of public works projects workers
 • A number of non-controversial amendments
 • Permission for the State Legislature to fund transportation to parochial schools [22]

In the 1960s, with the increasing changes and expansions of populations with the changing society, demand grew for a new Constitution. Thus, in 1965, the State Legislature put the question to the voters on the holding of a constitutional convention in 1967. The voters approved. A committee was established to gather information for the Convention. In 1966, 186 people were elected to become members in the 9th Constitutional Convention. Unlike all the other Conventions, the candidates for membership ran in partisan elections, of which the Democrats won a majority. [23] The Convention was chaired by Anthony Travia, the Speaker of the State Assembly.

Proposed changes included:

 • Expansion of individual citizens' rights
 • Repealing of the 19th Century James G. Blaine Amendment, which prohibited the State from funding parochial schools
 • State takeover of costs for the court system, and the administration of welfare programs
 • Allowing the legislature to incur debt without referendum
 • The addition of a "statute of restrictions", or "two-part constitution", whereby a short Constitution would be enacted, and other provisions would be placed in a separate document that differed from normal statute as it took two years to amend. [24]

The proposed changes were bundled into one document, and were met with stiff opposition. Thus, in November 1967, the voters rejected the new Constitution, with no county voting in favor. [25] [26]

The current New York State Constitution of 1894/1938 can be amended in two main ways:

 • By a proposal of an amendment in the Legislature, subject to voter approval, or
 • Through a Convention, also subject to voter approval, which can be called in one of two ways:
 • By proposal of the Legislature, subject to voter approval
 • Through the automatic referendum every twenty years

Any legislative proposal must be approved by two successive Legislatures before being submitted for voter approval. If a convention is called, fifteen at-large members and three members per Senate district will be elected. These members will be compensated on the level of an Assembly member. The Convention will meet continuously in the Capitol until they conclude their work from the first Tuesday of April following their election.

Whether or not a limited-call convention dealing with specific issues is constitutional or not remains unclear. Proponents argue that because the Constitution is a limiting, and not a granting, document, then it is. They point to the fact that the 1801 Convention was a limited-call one. Opponents argue that because the Constitution does not expressly provide for such a Convention, any such convention would be unconstitutional. [27]


Constitution of 1801

On February 4, 1801, the seventh anniversary of the abolition of slavery by the National Assembly, Toussaint Louverture convoked a Constitutional Assembly to write a constitution for Saint-Domingue, though it was still a colony of France. In March representatives from all of Saint-Domingue’s departments were elected to the Assembly, which completed the constitution in May. Toussaint signed it in July 1801.

The Assembly was made up of three mulattoes and seven whites, and the constitution they produced was a pure distillation of Toussaint’s thought. Following up on Toussaint’s opposition to voodoo, Catholicism was made the official religion the freed slaves were tied to their workplaces and Toussaint was named ruler for life. Curiously, this last element had been recommended to Toussaint by the most conservative of American revolutionary figures, Alexander Hamilton.

First Title On the territory

Art 1 — The entire extent of Saint-Domingue, and Samana, Tortuga, Gonave, the Cayemites, Ile-a-Vache, the Saone and other adjacent islands, form the territory of one colony, that is part of the French Empire, but is subject to particular laws.

Art 2 — The territory of this colony is divided into departments, arrondisements, and parishes

Title II On its inhabitants

Art 3 — There can be no slaves on this territory servitude has been forever abolished. All men are born, live and die there free and French.

Art 4 — All men can work at all forms of employment, whatever their color.

Art 5 — No other distinctions exist than those of virtues and talents, nor any other superiority than that granted by the law in the exercise of a public charge. The law is the same for all, whether it punishes or protects.

Title III O náboženstve

Art 6 — The Catholic religion, Apostolic and Roman, is the only one publicly professed.

Art 7 — Every parish provides for the maintenance of the religious cult and its ministers. Manufactured goods are especially destined for this expense and for presbyteries and the lodging of ministers.

Art 8 — The governor of the colony assigns to each minister of the religion the scope of his spiritual administration, and these ministers can never, under any pretext, form a body within the colony

Title IV On morals

Art 9 — Since marriage, by its civil and religious institution, tends to the purity of morals, those spouses who practice the virtues demanded by their state, will always be distinguished and specially protected by the government

Art 10 — Divorce will not take place in the colony

Art 11 — The state of the rights of children born through marriage will be fixed by laws that will tend to spread and maintain social virtues, and to encourage and solidify family ties.

Title V On men in society

Art 12 — The Constitution guarantees individual freedom and safety. No one can be arrested except by virtue of a formally expressed order, issued by a functionary who the law gives the right to arrest and detain in a publicly designated place.

Art 13 — Property is sacred and inviolable. Every person, either by himself or his representatives, has the free disposal and administration of that which is recognized as belonging to him. Whoever infringes upon this right renders himself criminal towards society and responsible as concerns the person troubled in his property.

Title VI On cultivation and commerce

Art 14 — The colony, being essentially agricultural, cannot allow the least interruption in its labor and cultivation.

Art 15 — Every habitation is a manufactory that demands a gathering together of cultivators and workers it’s the tranquil asylum of an active and constant family, of which the owner of the land or his representative is necessarily the father.

Art 16 — Every cultivator and worker is a member of the family and a shareholder in its revenues.

Any change in domicile on the part of cultivators brings with it the ruin of farming.

In order to do away with a vice so disastrous for the colony and contrary to public order, the governor makes all the police regulations that the circumstances render necessary in conformity with the bases of the police regulation of 20 Vend miaire of the year 9, and the proclamation of General-in-Chief Toussaint Louverture of the following 19 Pluviose.

Art 17 — The introduction of the cultivators indispensable to the re-establishment and the growth of planting will take place in Saint-Domingue. The Constitution charges the governor to take the appropriate measures to encourage and favor this increase in arms, stipulate and balance the diverse interests, and assure and guarantee the carrying out of the respective engagements resulting from this introduction.

Art 18 — The commerce of the colony consists only in the exchange of the goods and products of its territory consequently the introduction of those of the same nature as its own is and remains prohibited.

Title VII On legislation and legislative authority

Art 19 — The regime of the colony is determined by the laws proposed by the governor and rendered by an assembly of inhabitants who gather at fixed periods in the center of the colony under the title of Central Assembly of Saint-Domingue.

Art 20 — No law relative to the internal administration of the colony can be promulgated unless it bears the following formula: the Central Assembly of Saint-Domingue, on the proposition of the Governor, renders the following law.

Art 21 — Laws will only be obligatory for citizens from the day of their promulgation in the departmental capitals. The promulgation of a law occurs in the following fashion: in the name of the French colony of Saint-Domingue, the governor orders that the above law be sealed, promulgated, and executed in the whole colony.

Art 22 — The Central Assembly of Saint-Domingue is composed of two deputies per department who, in order to be eligible, must be at least 30 years old and have resided in the colony five years.

Art 23 — The Assembly is renewed every two years by half no one can be a member six consecutive years. The election takes place thusly: the municipal administrations every two years name on 10 Ventose (March 1), each one with one deputy, who will meet ten days later in the capitals of their respective departments where they form as many departmental electoral assemblies, who will each name a deputy to the Central Assembly. The next election will take place the 10 Ventose of the eleventh year of the French republic (March 1, 1803). In case of death, resignation or otherwise of one or several members of the Assembly, the Governor will see to their replacement. He also designates the members of the current Central Assembly who, at the period of the first renewal, shall remain members of the Assembly for two more years.

Art 24 — The Central Assembly votes on the adoption or rejection of laws proposed to it by the Governor. It expresses its wishes on the regulations made and on the application of laws already made, on the abuses to be corrected, on the improvements to be undertaken, on all parts of service of the colony.

Art 25 — Its session begins every year the first of Germinal (March 22) and cannot exceed a duration of three months. The governor can convoke it extraordinarily. The sessions are not public.

Art 26 — If need be, the Central Assembly determines the basis, the amount, the duration and the mode of collection of taxes based on the state of the receipts and expenses presented to it, and on their increase or decrease. These states will be summarily published.

Title VIII On Government

Art 27 — The administrative reins of the colony are confided to a Governor, who directly corresponds with the government of the metropole in all matters relating to the colony

Art 28 — The Constitution names as governor Citizen Toussaint Louverture, General-in-Chief of the army of Saint-Domingue and, in consideration of the important services that the general has rendered to the colony in the most critical circumstances of the revolution, and per the wishes of the grateful inhabitants, the reins are confided to him for the rest of his glorious life.

Art 29 — In the future each governor will be named for five years, and can be continued every five years for reason of good administration.

Art 30 — In order to consolidate the tranquility that the colony owes to the firmness, the activity, the indefatigable zeal, and the rare virtues of General Toussaint Louverture, and as a sign of the unlimited confidence of the inhabitants of Saint-Domingue, the Constitution attributes exclusively to this general the right to choose the citizen who, in the unhappy instance of his death, shall immediately replace him. This choice shall be secret. It will be consigned in a sealed packet that can only be opened by the Central Assembly in the presence of all the generals of the army of Saint-Domingue in active service and the commanders-in-chief of the departments.

General Toussaint Louverture will take all the precautionary measures necessary to make known to the Central Assembly the place this important packet has been deposited.

Art 31 — The citizen who will have been chosen by General Toussaint Louverture to take the reins of government upon his death, will take a vow to the Central Assembly to execute the Constitution of Sant-Domingue and to remain attached to the French government, and will be immediately installed in his functions, all of this in the presence of the army generals in active service and the commanders-in-chief of the departments who will all, individually and without cease will pledge to the new governor the vow of obedience to his orders.

Art 32 — No more than one month before the expiration of the five years set for the administration of each sitting governor, he will convoke the Central Assembly, the meeting of army generals in active service and the commanders- in- chief of the departments at the ordinary place of the meetings of the Central Assembly in order to name, along with the members of that Assembly, the new governor, or to maintain the sitting one in office.

Art 33 — Any failure in convocation on the part of the sitting governor is a manifest infraction of the constitution. In this case the highest ranking general, or the one with the most seniority of the same rank, who is on active duty in the colony shall take, by right and provisionally, the reins of government. This general will immediately convoke the other active duty generals, the commanders-in-chief of the departments and the members of the Central Assembly, all of who must obey the convocation in order to proceed with the nomination of a new governor.

In case of death, resignation or otherwise of a governor before the expiration of his functions, the government in the same way passes into the hands of the highest ranking general or the one with the most seniority of the same rank, who will convoke to the same ends as above the members of the Central Assembly, the generals in active service and the commanders-in-chief of departments.

Art 34 — The Governor seals and promulgates the laws he names to all civil and military posts. He commands in chief the armed forces and is charged with its organization, the ships of State docked in the ports of the colony receive his orders. He determines the division of the territory in the manner most in conformity with internal relations. According to the law, he watches over and provides for the internal and external security of the colony, and given that the state of war is a state of abandonment, malaise and nullity for the colony, the governor is charged in that circumstance to take the measures necessary to assure the colony subsistence and provisioning of all kinds.

Art 35 — He influences the general policies of the inhabitants and manufactories, and ensures that owners, farmers and their representatives observe their obligations towards the cultivators and workers, and the obligations of cultivators and workers towards the owners, farmers and their representatives.

Art 36 — He proposes to the Central Assembly the propositions of law as well as those changes in the Constitution that experience can render necessary.

Art 37 — He directs the collection, the payment and the use of the finances of the colony and, to this effect, gives all orders.

Art 38 — Every two years he presents at the Central Assembly the state of the receipts and expenses of each department, year by year.

Art 39 — He oversees and censors, via commissioners, every writing meant for publication on the island. He suppresses all those coming from foreign countries that will tend to corrupt the morals or again trouble the colony. He punishes the authors or sellers, according to the seriousness of the case.

Art 40 — If the Governor is informed that there is in the works some conspiracy against the tranquility of the colony, he has immediately arrested the persons presumed to be its authors, executors or accomplices. After having had them submit to an extra-judiciary interrogation if it is called for he has them brought before a competent tribunal.

Art 41 — The salary of the Governor is fixed at present at three hundred thousand francs. His guard of honor is paid for by the colony.

Title IX On tribunals

Art 42 — The right of citizens to be amicably judged by arbitrators of their choice cannot be infringed.

Art 43 — No authority can suspend or hinder the execution of decisions rendered by the tribunals.

Art 44 — Justice is administered in the colony by tribunaux de premi re instance and appeal tribunals. The law determines the organization of the one and the other, their number, their competency, and the territory forming the field of each. These tribunals, according to their degree of jurisdiction, handle all civil and criminal affairs.

Art 45 — The colony has a tribunal de cassation, which pronounces on all requests for appeals against the decisions rendered by appeals courts, and complaints against an entire tribunal. This tribunal has no knowledge of the essence of affairs, but it reverses decisions rendered on procedures in which form was violated, or that contain some kind of evident contravention of the law, and sends the essence of the trial to the tribunal that must deal with it.

Art 46 — The judges of these diverse tribunals preserve their functions all their lives, unless condemned for heinous crimes. The government commissioners can be revoked.

Art 47 — Crimes by those in the military are subject to special tribunals and particular forms of judgement. These tribunals also know all kinds of theft, the violation of asylum, assassinations, murders, arson, rape, conspiracy and revolt. Their organization belongs to the governor of the colony.

Title X On municipal administration

Art 48 — There is a municipal administration in every parish of the colony in that in which is placed a tribunal de premi re instance the municipal administration is composed of a mayor and four administrators. The government commissioner attached to the tribunal fulfills the functions of commissioner attached to the municipal administration without pay. In the other parishes the municipal administrations are composed of a mayor and two administrators, and the functions of commissioner attached to them are filled without pay by substitute commissioners attached to the tribunal that are responsible for these parishes.

Art 49 — The members of municipal administrations are named for two years, but they can be continued in office. Their nomination falls upon the government that, from a list of at least sixteen persons presented to it by each municipal administration, chooses those persons most apt to guide the affairs of each parish.

Art 50 — The functions of the municipal administrations consist in the simple exercise of policing cities and towns, in the administration of funds, assuring the revenues of manufactured goods and the additional impositions of the parishes. In addition, they are especially charged with the keeping of registers of births, marriages and deaths.

Art 51 — Mayors exercise particular functions determined by the law.

Art XI On the armed force

Art 52 — The armed force is essentially obedient it can never deliberate. It is at the disposition of the Governor, who can only set it in motion for the maintenance of public order, the protection due to all citizens, and the defense of the colony.

Art 53 — It is divided into paid colonial guard and unpaid colonial guard.

Art 54 — The unpaid colonial guard does not leave the limits of its parish except in cases of imminent danger, and under orders from, and under the personal responsibility of, the military commander or his place. Outside the limits of its parish it becomes paid and is subject in this case to military discipline in any other it is subject only to the law.

Art 55 — The colonial gendarmerie is part of the armed force. It is divided into horseback and foot gendarmerie. The horseback gendarmerie is instituted for high police matters and the safety of the countryside. It is paid for from the colonial treasury. The foot gendarmerie is instituted for the police functions in cities and tons. It is paid for by the cities and towns where it accomplishes its service.

Art 56 — The army recruits upon the proposal made by the Governor to the Central Assembly, and following the mode established by law.

Title XII On finances and goods from seized and vacant domains

Art 57 — The finances of the colony are composed of:

Rights on imported goods, weights and measures.
Rights on the rental value of houses in cities and towns, of those that produce manufactured goods other than those of cultivation, and salt
Revenue from ferries and post
Fines, confiscations, wrecks
Rights from the saving of shipwrecked ships
Revenue from colonial domains

Art 58 — The product of the fermage [1] of goods seized from absentee owners without representatives are provisionally part of the public revenue of the colony, and are applied to administrative expenses. Circumstances will determine the laws that can be made relative to the overdue public debt and the fermage of goods seized by the administration at a period prior to the promulgation of the current Constitution, and towards those that will have been collected in a later time they can be demanded and reimbursed in the year following the lifting of the seizure of the good.

Art 59 — The funds coming from the sale of movable goods and the price of vacant successions, open in the colony under the French government since 1789, will be deposited in a special cashbox and will only be available, along with the real estate combined in colonial domains , two years after the publication on the island of peace between France and the maritime powers. Of course, this time span is only relative to those successions whose delay of five years — fixed by the edict of 1781- will have expired and as relates to those opened at eras closer to peace, they can only be available and combined at the expiration of seven years.

Art 60 — Foreigners inheriting in France from their foreign or French relatives will also inherit in Saint-Domingue. They can contract, acquire, and receive goods situated in the colony and can dispose of them just like Frenchmen by all the means authorized by the law.

Art 61 — The mode of collection and administration of goods from seized and vacant domains will be determined by law.

Art 62 — A temporary accounting commission regulates and verifies the accounting of receipts and expenses of the colony. This commission is composed of three members, chosen and named by the governor.

Title XIII General dispositions

Art 63 — Every person’s home is an inviolable asylum. During the night, no one has the right to enter there except in case of fire, flood or appeal from within. During the day it can be entered for a specially determined objective, or by a law or an order emanating from a public authority.

Art 64 — In order for an act ordering the arrest of a person to be executed it is necessary that it:

Formally express the motive for the arrest and the law in execution of which it is ordered

Emanate from a functionary who the law had formally given the power to do so

The person arrested be given a copy of the order.

Art 65 — All those who, not having been given by the law the power to arrest, will give, sign, execute, or have executed the arrest of a person will be guilty of the crime of arbitrary detention.

Art 66 — All persons have the right to address individual petitions to any constituted authority, and especially to the governor.

Art 67 — No corporation or association contrary to public order can be formed in the colony.

No assembly of citizens can qualify itself as popular society. Any seditious gathering shall be immediately broken up at first by verbal order and, if necessary, by the development of armed force.

Art 68 — Every person has the right to form private establishments for the education and instruction of youth, with the authorization and under the surveillance of municipal administrations.

Art 69 — The law particularly watches over those professions that deal with public morality, the safety, the health and the fortunes of citizens.

Art 70 — The law provides for the recompense of inventors of rural machinery, or the maintenance of the exclusive property in their discoveries.

Art 71 — In the entire colony there is a uniformity in weights and measures.

Art 72 — The governor will distribute, in the name of the colony, recompense to warriors who have rendered striking service in fighting for the common defense.

Art 73 — Absent owners, for whatever cause, preserve their rights over the goods belonging to them situated in the colony. In order to have the seizure lifted, it will suffice for them to present their titles of ownership or, lacking titles, supplicative acts whose formula the law determines. Nevertheless, those inscribed and maintained on the general list of migr s from France are excepted from this disposition. In this case their goods will continue to be administered as colonial domains until they have been taken from the lists.

Art 74 — As a guarantee of the public law, the colony proclaims that all the leases legally affirmed by the administration will have their full effect, if the adjudicators don’t prefer to compromise with the owners or their representatives who will have obtained the lifting of the seizure.

Art 75 — It proclaims that it is upon the respect of persons and property that the cultivation of land, all production, and all means of labor and all social order rests.

Art 76 — It proclaims that every citizen owes his services to the land that nourishes him and that saw him born to the maintenance of liberty equality and property every time the law calls him to defend them.

Art 77 — The General-in-Chief Toussaint Louverture is and remains charged with sending the present Constitution for the approval of the French government. Nevertheless, and given the absence of laws, the urgency of escaping from this state of peril, the necessity of promptly re-establishing culture and the well expressed unanimous wish of the inhabitants of Saint-Domingue, the General-in-Chief is and remains invited, in the name of public good, to put it into effect in the entire expanse of the territory of the colony.

“Done at Port-R publicain, 19 Floreal year 9 of the one and indivisible French Republic.”

Borgella (president)
Raimond, Collet, Gaston Nog r e Lacour, Roxas, Mugnos, Mancebo, E Viart (Secretary).

“After having learned of the Constitution I give it my approbation. The invitation of the Central Assembly is an order for me. Consequently, I will have it passed on to the French government for its aproval. As for as its execution in the colony, the wish expressed by the CentralAssembly will be equally fulfilled and executed.”

‘"Given at Cap-Francais, 14 Messidor, year 9 of the one and indivisible French Republic.


Abigail Adams

Throughout their fifty-four year marriage, Abigail Adams was her husband's most trusted advisor on the subjects of family, career, and politics. Because Adams's political life resulted in lengthy absences from his wife, they regularly communicated through letters. This massive collection of letters has made Abigail one of this nation's best known and most beloved women.

In Abigail's most famous letter, dated March 31, 1776, she writes to John of her desire that members of the Continental Congress "remember the ladies" when they create a new code of law:

I long to hear that you have declared an independency - and by the way in the new Code of Laws which I suppose it will be necessary for you to make I desire you would Remember the Ladies, and be more generous and favourable to them than your ancestors. Do not put such unlimited power into the hands of the Husbands. Remember all Men would be tyrants if they could. If perticuliar care and attention is not paid to the Laidies we are determined to foment a Rebelion, and will not hold ourselves bound by any Laws in which we have no voice, or Representation.

In addition to championing the cause of women, Abigail also championed freedom for slaves. On September 22, 1774, she wrote:

I wish most sincerely there was not a Slave in the province. It allways appeard a most iniquitious Scheme to me - fight ourselfs for what we are daily robbing and plundering from those who have as good a right to freedom as we have. You know my mind upon this Subject.

Years later, Abigail would support the right of an African-American child to attend school with white children. In 1797, Abigail enrolled a young African-American servant boy in a local school. When a neighbor reported objections, Abigail responded as follows, as recounted in her letter to her husband dated February 13, 1797:

[The neighbor, Mr. Faxon] inform me that if James went to School, it would break up the School for the other Lads refused to go. Pray Mr. Faxon has the Boy misbehaved? If he has let the Master turn him out of school. O no, there was no complaint of that kind, but they did not chuse to go to School with a Black Boy. . . This Mr. Faxon is attacking the principle of Liberty and equality upon the only Ground upon which it ought to be supported, an equality of Rights. The Boy is a Freeman as much as any of the young Men,and merely because his Face is Black, is he to be denied instruction? How is he to be qualified to procure a livelihood? . . . . Tell them Mr. Faxon that I hope we shall all go to Heaven together. Upon which Faxon laugh'd, and thus ended the conversation. I have not heard any more upon the subject.


The Lost Draft of James Wilson

According to the Historical Society of Pennsylvania, the earliest surviving version of the United States Constitution was written by member of the Committee of Detail, James Wilson. However, for more than 200 years it had been "lost to history," a United States Constitutional legend.

In late 2010, the unthinkable happened. Researcher Lorianne Updike Toler discovered the missing copy amongst Wilson's papers in the vault of the Pennsylvania Historical Society. It had never been lost, just misplaced.

On September 17, 2012 for one day only, this rare copy of Wilson's four page draft was put on display in Philadelphia in honor of the 225th anniversary of the adoption of the U.S. Constitution. However, because of the Documents' sensitivity to light and temperature, they remain under lock and key in the vault, only to emerge under special occasions.

*All Portraits/Paintings courtesy of Wikipedia commons - licensed under Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0.

*All Images of Documents courtesy of the National Archives under the Open Government License.


Pozri si video: Первая Индокитайская война. Закат Французской колониальной империи. История Франции